Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Gällande detaljplaner

Här hittar du våra gällande detaljplaner. Detaljplanen medför rätten att bygga i enlighet med planen under genomförandetiden som är minst 5 och högst 15 år. Efter att genomförandetiden gått ut fortsätter planen att gälla på samma sätt som innan med skillnaden att planen då kan ersättas, ändras eller upphävas utan att berörda kan ställa ersättningsanspråk för förlorade rättigheter.

Detaljplanen reglerar rättigheter och skyldigheter, inte bara mellan markägarna och samhället utan också markägarna emellan. Planen är bindande vid prövning av lov.

I sökfältet kan du söka efter detaljplaner på detaljplanens namn eller fastighetsbeteckning. 

 

Karta över gällande detaljplaner i Norrtälje kommun

Senast ändrad: 2015-02-11