Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Norrtälje växer

Rimbo-Tomta 7:1, Bålbroskogen

Beskrivning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggandet av cirka 300 bostäder, varav minst en tredjedel hyresrätter. Bebyggelsen föreslås i huvudsak bli fyra och fem våningar närmast skogen. Skogen kommer bilda ett fondmotiv till de nya husen. Mot Rånäsvägen föreslås bebyggelse i två våningar för att möta den befintliga villabebyggelsen väster om vägen.

Aktuellt

Detaljplanen vann laga kraft den 9 april 2020.

 

Senast ändrad: 2016-11-18