Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Sociala medier

Norrtälje kommun är närvarande i ett antal sociala medier-plattformar. Här kan du läsa mer om var vi finns, vilka konton vi har och vilka regler och riktlinjer vi som ansvariga och du som besökare har att förhålla dig till när du pratar med oss på sociala medier.

På sociala medier har vi möjlighet att både kommunicera om våra verksamheter och föra en dialog med invånare. De som publicerar på sociala medier-konton från kommunen är tjänstepersoner. Vi är framför allt aktiva på kontorstid. 

Norrtälje kommun är närvarande på följande sociala medier-plattformar: Facebook, Instagram och Linkedin.

Våra huvudkonton i sociala medier

Våra lokala konton i sociala medier

Många av våra verksamheter har egna kanaler i sociala medier. Här kommer vi att lista dem, men vi är inte klara med det arbetet ännu. Om du är osäker på om ett konto verkligen är ett av kommunens officiella, är du välkommen att kontakta oss på kommunikationsavdelningen@norrtalje.se med din fråga. 

Skicka e-post till kommunikationsavdelningen

Viktigt att veta när du pratar med oss på sociala medier

 När du kommenterar våra inlägg innebär det att du publicerar dina och eventuellt andras personuppgifter. Det som skrivs på sociala medier överförs alltid till tredje part (det vill säga det företag eller den organisation som driver det sociala mediet). Ofta innebär detta också att dina personuppgifter överförs till USA. 

 Tänk efter innan du delar information öppet, skriv inte ut personuppgifter, telefonnummer eller annat material som kan vara känsligt. 

 Inlägg och kommentarer blir också allmänna handlingar.  

Våra riktlinjer

Vi tillåter inte att inlägg, kommentarer, bilder, filmer, länkar och delningar innehåller något av följande: 

 • Sekretessbelagda uppgifter. 
 • Stötande eller rasistiska ord och uttryck. 
 • Personangrepp eller kränkningar. 
 • Personuppgifter där personen i fråga inte gett sitt samtycke, exempelvis en bild eller andra uppgifter som kan vara känsliga. 
 • Brottsligt material. 
 • Uppenbara felaktigheter, ryktesspridning eller falsk information. 
 • Obekräftade uppgifter eller vilseledande information. 
 • Olovligt nyttjande av upphovsrättsligt skyddat material. 
 • Reklaminlägg från företag eller organisationer. 
 • Inlägg som inte går att koppla till kommunens verksamheter eller är varumärkesbyggande för Norrtälje kommun. 
 • Inlägg med länkar eller annat innehåll där det inte är tydligt varför det delas. 
 • Spam eller skräppost. 

Sådant innehåll ska tas bort. Om du upptäcker sådant innehåll kan du kontakta oss och använda kanalens egen funktion för att anmäla detta. 

 Vi behandlar aldrig personärenden via sociala medier utan hjälper dig vidare till rätt person eller verksamhet inom kommunen med ditt ärende. Vi tillåter inte att personärenden diskuteras öppet i sociala medier, oavsett om det gäller dig själv eller någon annan. 

Att synas på bild eller film i våra sociala medier

Norrtälje kommun publicerar bilder och filmer i sociala medier för att informera om Norrtälje kommun eller Norrtälje kommuns verksamheter. 

 Den lagliga grunden för behandlingen är uppgift av allmänt intresse. För din trygghets skull vill vi informera dig om att en publicering innebär att dina personuppgifter sprids globalt till alla som tar del av bilden/filmen till exempel i sitt flöde på sociala medier. 

 Personuppgiftsansvarig är berörd nämnd inom Norrtälje kommun och du kan kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att få dina uppgifter rättade. Gäller det bilder eller filmer på Norrtälje kommuns officiella facebook-, instagram- eller linkedinkonto kontaktar du kontaktcenter@norrtalje.se Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud.  

 Information om dataskyddsombud i Norrtälje kommun 

Du har rätt att klaga till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. 

Allmänna villkor och regler för att delta i tävlingar i sociala medier 

Genom att delta i våra tävlingar godkänner du tävlingsvillkoren och samtycker till att Norrtälje kommun får behandla dina personuppgifter.  

Läs mer om hur Norrtälje kommun behandlar personuppgifter. 

Om du vill dra tillbaka ditt samtycke ska du skicka ett privat meddelande till oss så raderar vi dina uppgifter från alla ställen de finns sparade i samband med din medverkan i tävlingarna. 

 Våra tävlingar arrangeras av Norrtälje kommun och inte av Facebook, Instagram eller annan social medieplattform. Tävlingarna är inte på något sätt sponsrade, främjade eller administrerade av det sociala mediet. 

 Vi förbehåller oss rätten att ta bort och anmäla tävlingsbidrag som bedöms vara olagliga eller på annat sätt vara etiskt eller moraliskt stötande och bryter mot våra regler för sociala medier. 

Vinnaren utses av representanter från Norrtälje kommun och dess beslut kan inte överklagas. Pris eller vinst som delas ut i en tävling är personligt och kan inte överlåtas till någon annan eller bytas till kontanter. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. 

Vinnaren tillkännages via namn/profilnamn på den plattform där tävlingen hålls.

Även eventuellt tävlingsbidrag i form av till exempel foto eller film kommer att publiceras. 

Senast ändrad: 2023-11-29