Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Dataskyddsombud

Om du har frågor om dataskyddsförordningen eller andra frågor som rör personuppgifter. Kontakta i första hand personuppgiftsansvarig nämnd, bolag eller kommunalförbund.

Dataskyddsförordningen (GDPR, General Data Protection Regulation) gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter och säkerställa integritet för individen.

Norrtälje kommun inklusive bolag och kommunalförbund behandlar, lagrar och raderar personuppgifter enligt gällande lagstiftning i dataskydd samt kommunens dokumenthanteringsplaner och reglemente för arkiv. Gå in på norrtalje.se/personuppgifter eller kontakta ansvarig nämnd om du vill veta mer.

Peter Jansson är dataskyddsombud för:

  • Norrtälje kommun
  • Norrtälje energi AB
  • Roslagsbostäder AB
  • Campus Roslagen AB
  • Norrtälje Vatten och Avfall AB

 

Jennica Larsson är dataskyddsombud för Kommunalförbundet för sjukvård och omsorg (KSON).

Kontakt
Kontakt
Senast ändrad: 2022-09-22