Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Norrtälje växer

Yxlö 2:174

Beskrivning

Syftet med denna ändring av detaljplan är att utöka bostadshusets tillåtna våningsantal till två våningar, samt att höja tillåten byggnadshöjd till en nivå som motsvarar befintlig byggnadshöjd på bostadshuset på fastigheten Yxlö 2:174.

Aktuellt

Detaljplanen vann laga kraft den 10 maj 2016.                            

Senast ändrad: 2015-11-05