Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Norrtälje växer

Tälje 3:51 med flera

Beskrivning

Detaljplanens syfte är att utreda och redovisa förutsättningarna och lämpligheten för en utbyggnad av bostäder inom det yttre hamnområdet, delar av kv Björken och Slipen. Avsikten är att skapa attraktiva bostäder i söderläge med utblickar mot vattnet och samtidigt öka den allmänna tillgängligheten till vattnet, genom att anlägga en gång- och cykelväg utmed strandområdet.

Utöver tre befintliga bostäder, tillåts ytterligare åtta till nio bostadsfastigheter inom detaljplanområdet. Markområdet närmast Norrtäljeviken lämnas obebyggt och föreslås bli naturområde med gång- och cykelväg samt bryggområden.

Aktuellt

Detaljplanen vann laga kraft den 6 mars 2014.

Senast ändrad: 2015-02-10