Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Norrtälje växer

Förrådet 5 med flera

Beskrivning

Planens syfte är att pröva möjligheten att ändra användningen från industri till kontor/handel för fastigheten Förrådet 5. Avsikten är att kontors/handelsfastighet ska utformas på ett sätt som avskärmar buller från Norrtelje Tidning och tidningstryckeriet söder om Diamantgatan mot de planerade bostäderna.

Aktuellt

Detaljplanen vann laga kraft den 28 maj 2009.

Senast ändrad: 2022-09-12