Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Norrtälje växer

Färsna 1:2, etapp 2 (Baldersbrå, Balders Hage, del av Norra Brå och del av Österbrå)

Beskrivning

Planens syfte är att utveckla en andra etapp i den nya stadsdelen Färsna. Planförslaget omfattar möjligheter till etablering av förskola, skola, gruppboende, äldreboende, bostäder och centrumverksamheter. Med detaljplanen regleras även byggrätter, placering, utförande, utformningsfrågor, gemensamhetsanläggningar och utbyggnad av gator.

Aktuellt

Detaljplanen vann laga kraft den 18 juli 2009.

Senast ändrad: 2015-02-10