Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Norrtälje växer

Blidö 1:517, Haraldsgård

Beskrivning

Planen syftar till att pröva lämpligheten av ny bostadsbebyggelse med 13 nya enbostadshus i anslutning till den ursprungliga bebyggelsen för barnkolonin Haraldsgård, från vilken även avstyckas två bostadstomter med befintliga bostadshus. Barnkolonins huvudbyggnad med komplementbyggnader avses i första hand tas i anspråk för vandrarhem men alternativt kunna användas även för boende.

Aktuellt

Detaljplanen vann laga kraft den 19 december 2013.

Senast ändrad: 2015-02-10