Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Norrtälje växer

Flygspanaren 2-4 och 6 samt del av Tälje 4:46, 4:60 och 4:67

Beskrivning

Planens syfte är att utöka fastigheterna Flygspanaren 2,3,4 och 6 mot öster samt att anlägga en angöringsgata bakom fastigheterna, parallellt med Stockholmsvägen. Infart sker på två platser till fastigheterna från Stockholmsvägen och utfarter sker mot angöringsgatan. Inom kvarteret Flygspanaren utökas markanvändningen med handel utöver dagens användning.

Aktuellt

Detaljplanen vann laga kraft den 29 oktober 2009.

Senast ändrad: 2015-02-10