Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Norrtälje växer

Håknäs 1:6, del av

Beskrivning

Planens syfte är att pröva lämpligheten av att bevara gården som brukningscentrum med byggrätt för befintlig huvudbyggnad på 120 kvm i två våningar och uthusbyggnader på 1000 kvm.

Aktuellt

Detaljplanen vann laga kraft den 19 november 2009.

Senast ändrad: 2015-02-10