Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Norrtälje växer

Tälje 3:187 och Tälje s:35 med flera

Beskrivning

Planen upprättas för att pröva lämpligheten med att anordna cirka 14 friliggande villor, 6 parhus, upp till 42 bostadsrättslägenheter och 30 lägenheter som planeras uppföras av Roslagsbostäder i form av hyresrätter. Planen tillåter även att de två områdena som avsetts för flerfamiljshus är möjliga att bebygga med enbostadshus/parhus. Inom planområdet finns idag tre befintliga enbostadshus. Avsikten är att två av dessa bostadshus bibehålls. Detaljplanen reglerar även byggrätter, utformningsfrågor, gemensamhetsanläggningar och gatuutbyggnad.

Aktuellt

Detaljplanen vann laga kraft den 23 maj 2015.

Senast ändrad: 2015-02-10