Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Norrtälje växer

Handelsmannen 1 med flera

Beskrivning

Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförande av flerbostadshus i två kvarter med cirka 250 lägenheter samt förskola och vårdboende. Planen medger även för centrumfunktioner (exempelvis butiker, service, samlingslokaler), vilket föreslås inrymmas i bottenplan närmast Diamantgatan och Safirgatan. Inom detaljplanen möjliggörs även för ett uppförande av en elnätsstation. 

Aktuellt

Detaljplanen vann laga kraft den 27 december 2019.

 

Senast ändrad: 2018-01-19