Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Norrtälje växer

Rö-Mälby 1:5 och del av Rö-Ösby 1:17

Beskrivning

Planen innebär en utökning av gällande detaljplan för industriändamål med cirka 3700 kvadratmeter på fastigheten Rö-Mälby 1:5. Marken har sedan 1974 använts som upplag för betongprodukter och är asfalterad. Syftet är att formalisera pågående markanvändning inför en fastighetsbildning, genom vilken denna del och berörda delar av övriga fastigheter, Rö-Mälby 1:7 och Rö-Ösby 1:18 inom industriområdet överförs till Rö-Ösby 1:17.

Aktuellt

Detaljplanen vann laga kraft den 29 oktober 2009.

Senast ändrad: 2015-02-10