Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Norrtälje växer

Gördelmakaren 2-5, Hemmet 2 samt Tälje 2:187

Beskrivning

Planens syfte är en ny detaljplan för hela Knutby Torg, för att dels planmässigt reglera den ändrade användningen av Gördelmakaren 2 från industriändamål till skola och handelsändamål och dels för att pröva utbyggnadsmöjligheter för Coop på Gördelmakaren 5. Ändringarna förutsätter att en gemensamhetsanläggning för parkering bildas, i vilken samtliga handelsfastigheter och skolan vid Knutby Torg skall ingå. Anläggningsförrättningen för detta är slutförd. Byggnadsrätten för Gördelmakaren 4 har prövats i den nya detaljplanen för kv. Vattumannen, men fastigheten i övrigt skall ingå i denna detaljplan liksom Gördelmakaren 2, där inte några förändringar av byggrätt eller användning är aktuella. Hemmet 2 kommer även att ingå i planen, men berörs inte av några förändringar i gällande planbestämmelser.

Aktuellt

Detaljplanen vann laga kraft den 19 mars 2008.

Senast ändrad: 2015-02-10