Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Rodengymnasiet

Vård- och omsorgsprogrammet

Vård och omsorgsprogrammet passar dig som är intresserad av människors hälsa och vill lära dig mer om arbete inom vården. Du får lära dig de grundläggande kunskaper som behövs för att arbeta inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg, psykiatri, som vård- och omsorgspersonal och med funktionshindrade.

Vad får du lära dig?

Du lär både i skolan och på arbetsplatser, med minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL) inom till exempel äldreomsorg och akutvård eller funktionsnedsättningsområdet. Du lär dig även att identifiera, analysera och ta initiativ till att lösa problem i olika vård- och omsorgssituationer samt att se konsekvenserna av olika handlingsalternativ. Du får lära dig om de lagar och regler som gäller inom yrket och får möjlighet att diskutera etik och moral inom vård och omsorg. Under utbildningen läser du även religionskunskap för att bättre kunna förstå människors behov och veta hur man bör bemöta människor från olika kulturella bakgrunder.

Hur jobbar vi?

Inom vård och omsorgsprogrammet arbetar man med att bevara eller återställa människors hälsa och hjälpa dem att utveckla sina resurser. För detta krävs en helhetssyn på människan och förståelse för livsstilens betydelse för hälsan. Under utbildningen får du lära dig att bemöta människor på ett yrkesmässigt sätt, kommunicera med respekt för individens integritet och ge människor möjlighet till delaktighet och inflytande.

Vad händer sen?

Efter gymnasiet kan du exempelvis arbeta som undersköterska på sjukhus eller vårdcentral samt inom äldreomsorg till exempel hemtjänst. Du har också möjlighet att få särskild behörighet för till exempel sjuksköterskeprogrammet eller fysioterapeututbildningen.
Du kan också arbeta som personlig assistent eller omsorgsassistent inom funktionsnedsättningsområdet. Exempel på yrken som utbildningen i förlängningen kan leda till är apotekstekniker, sjuksköterska, arbetsterapeut, dietist och socionom.

Film från skolverket om vård— och omsorgsprogrammet. (YouTube)

Poängplan i korthet

Gymnasiegemensamma ämnen 900 poäng
Programgemensamma ämnen 1300 poäng
Individuellt val 200 poäng
Gymnasiearbete 100 poäng
Programfördjupning 200 poäng

Programstruktur för Vård- och omsorgsprogrammet

För dig som börjar Rodengymnasiet höstterminen 2023:

Programstruktur för Vård— och omsorgsprogrammet , VO23(pdf)

Senast ändrad: 2023-06-27