Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Rodengymnasiet

Teknikprogrammet

Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program och efter utbildningen kan du studera vidare. Främst inom teknik- och naturvetenskap men även inom andra områden. Vi erbjuder inriktningarna Design och produktutveckling och Informations- och medieteknik.

Vad får du lära dig?

Du får lära dig om design och produktutveckling från grunden genom att till exempel göra teckningar i perspektiv, ritningar och bygga modeller i olika material. Du får även lära dig produktutveckling från ett tekniskt perspektiv, genom att studera materialegenskaper och hållfasthet i projektform. Du får lära dig grunderna inom datorkommunikation och ämnesspecifika begrepp och standarder, kurserna i webbutveckling lär dig webbsidors uppbyggnad och att bygga framtidens webbplatser. Du får grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper i programmering och lär dig vanliga användningsområden för olika programmeringsspråk. Utifrån dessa kunskaper kan och får du utveckla egna program, spel och appar.

Hur jobbar vi?

Teknikprogrammet förbereder dig för högskolestudier och kombinerar teoretiska studier med praktisk problemlösning. Människan har i alla tider strävat efter att göra sitt arbete smartare, sin tillvaro enklare och sitt liv roligare. Tekniken har varit och är fortfarande ett medel för att uppnå detta. Genom praktiska övningar lär du dig se samband mellan teori och tekniska lösningar. De olika momenten binds ihop i de avslutande inriktningskurserna och i Gymnasiearbetet, där eleverna till stor del själva väljer arbetsområden.

Vad händer sen?

Inriktningen Design och produktutveckling vänder sig till dig som är intresserad av att arbeta med design och utformning av morgondagens tekniska produkter och lösningar. Du vill också lära dig om företagande och entreprenörskap och lära dig att arbeta i projektform. Tredimensionell design och konstruktion är centrala i utbildningen. Inriktningen Informations- och medieteknik vänder sig till dig som i framtiden vill arbeta med informations-, kommunikations- och medieteknik. Du får kunskaper inom dator- och kommunikationsteknik, programmering, gränssnittsdesign och webbutveckling.

Poängplan i korthet

Gymnasiegemensamma ämnen 1100 poäng
Programgemensamma ämnen 400 poäng
Individuellt val 200 poäng
Gymnasiearbete 100 poäng
Inriktning Design och produktutveckling 300 poäng
– Programfördjupning 400 poäng
Inriktning Informations- och medieteknik 300 poäng
– Programfördjupning 400 poäng

Programstruktur för Teknikprogrammet

För dig som börjar Rodengymnasiet höstterminen 2023:

Programstruktur för Teknikprogrammet , TE23 (pdf)

Senast ändrad: 2023-03-17