Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Rodengymnasiet

Fordons- och transportprogrammet

Fordons- och transportbranschen förändras ständigt och tekniken som används blir allt med komplex och specialiserad. Detta betyder att man i yrket lätt måste kunna reflektera över, värdera och välja mellan olika handlingsalternativ. För att arbeta inom fordon och transport behöver du därför vara öppen för nya innovationer, teknik och nya metoder. Vi erbjuder inriktningarna personbil, transport, lastbil och mobila maskiner.

Vad får du lära dig?

Fordonsprogrammet på Rodengymnasiet har ett gemensamt basår i årskurs 1 där du får breda kunskaper om branschens olika arbetsområden och en grundläggande utbildning om motordrivna fordon.

På vårterminen i årskurs 1 väljer du inriktning mot yrkesförare, bil- eller tungmekaniker. Alla yrken inom
fordons- och transportbranschen utmärker sig av snabb teknisk utveckling där miljö- och säkerhetstänkandet är i fokus. Branschen står inför en omställning från fossila bränslen till en hållbar struktur med bland annat eldrivna fordon och IT-baserade tjänster och verktyg. Dessa uppdrag i skolan och på arbetsmarknaden kräver ofta kunskaper i engelska, som är en naturlig del i fordonsutbildningen. Du får även lära dig vilken utrustning som bör användas samt kunna utföra arbetsuppgifter med hänsyn till säkerhet, riskhantering och ekonomi. Vi har valt att satsa på service och bemötande som en del av programfördjupningen inom inriktningarna på personbil, lastbil och moderna maskiner.

Hur jobbar vi?

Inom de olika inriktningarna kommer du att arbeta mycket praktiskt med händerna och med IT-baserade tjänster. Programmet erbjuder kurser som ger grundläggande högskolebehörighet till studier på universitet/högskola. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) är en viktig del i fordons- och transportutbildningen. Därför har alla inriktningar minst 15 veckor APL, där du utför delar av kurser och förekommande uppgifter på företag inom motorbranschen.

Vad händer sen?

Fordons-och transportprogrammet vänder sig till dig som är tekniskt intresserad och vill arbeta med fordon och maskiner. Programmet ger dig även en grund att arbeta med service och bemötande. Efter examen har du möjlighet att direkt börja jobba som exempelvis lastbilschaufför eller mekaniker.

Certifierat motorbranschcollege

Rodengymnasiets fordonstekniska inriktning är ett certifierat motorbranschcollege. Motorbranschcollege är ett kvalitetssystem som riktar sig mot särskilt utvalda gymnasieskolor som tillhandahåller utbildningar mot motorbranschens yrken. Det innebär en förstärkt samverkan mellan gymnasieskolor och företag inom motorbranschen för att höja utbildningskvaliteten.

Läs mer om certifieringen här.
Digital broschyr om Motorbranschcollege

Poängplan i korthet

Gymnasiegemensamma ämnen 900 poäng
Programgemensamma ämnen 400 poäng
Individuellt val 200 poäng
Gymnasiearbete 100 poäng
Inriktning lastbil och mobila maskiner 400 poäng
– Programfördjupning 800 poäng
Inriktning personbil 400 poäng
– Programfördjupning 800 poäng
Inriktning transport 500 poäng
– Programfördjupning 700 poäng

Programstruktur för fordons och transportprogrammet

För dig som börjar Rodengymnasiet höstterminen 2024:

Ämne

Poäng

Engelska 5 100
Engelska 6 (går att välja bort) 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1a 100
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1a1 50
Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1 100
Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2 (går att välja bort) 100
Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3 (går att välja bort) 100

 

Ämne

Poäng

Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden 200
Fordonsteknik, introduktion 200

Ämne

Poäng

Yrkestrafik 1a 200
Yrkestrafik 1b 300

 

Yrkesutgång

Poäng

Maskinell godshantering 200
Godstrafik 200
Godstransporter-spec. 100
Fordonskombinationer-godstransporter 200

 

Ämne

Poäng

Basteknik 100
Service och underhåll 1 100
Service och underhåll 2 100
Verkstad och elteknik 100

Personbilsmekaniker

Ämne

Poäng

Förbränningsmotorer 100
Kraftöverföring 100
Chassi och bromsar 100
System- och diagnosteknik 1 200
System- och diagnosteknik 2 100
Service och bemötande 100
El- och hybridfordon 1 100

Ämne

Poäng

Basteknik 100
Service och underhåll 1 100
Service och underhåll 2 100
Verkstad och elteknik 100

 

Lastbilsmekaniker 

Ämne

Poäng

Förbränningsmotorer 200
Kraftöverföring 100
Chassi och bromsar 200
System- och diagnosteknik 1 100
System- och diagnosteknik 2 100
Service och bemötande 100

Ämne

Poäng

Individuellt val 200

Fastställt utbud presenteras på VT åk 1 i samband med val av kurser.

Ämne

Poäng

Gymnasiearbete  100

 

Senast ändrad: 2023-11-13