Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Rodengymnasiet

Introduktionsprogram

Introduktionsprogram är till för dig som inte har blivit godkänd i de grundskoleämnen som behövs för att kunna börja ett nationellt gymnasieprogram.

Ett introduktionsprogram ska förbereda dig för ett gymnasieprogram eller för arbetsmarknaden. På ett introduktionsprogram kan du inte få en gymnasieexamen. För en gymnasieexamen måste du fullfölja ett yrkesförberedande program eller högskoleförberedande program med tillräckliga betyg.

Det finns fyra introduktionsprogram. De ska leda till att du blir behörig till nationellt program eller annan utbildning eller förbereda dig för att börja jobba.

Innan utbildningen startar skrivs en individuell studieplan tillsammans med dig, vårdnadshavare och studie- och yrkesvägledare. Studieplanen kan innehålla svenska, engelska och matematik. Studieplanen kan ändras under utbildningens gång om det behövs.

Individuella alternativet Flex

Är anpassat för dig som har en diagnos inom autismspektrum, t.ex. Aspergers syndrom eller autism.
Individuella alternativet Flex

Individuellt alternativ, IMA

Förbereder dig för yrkesintroduktion, annan utbildning eller jobb.
Individuellt alternativ, IMA

Programinriktat val, IMV

Det är för dig som inte har behörighet till ett nationellt gymnasieprogram.
Programinriktat val, IMV

Språkintroduktion, IMS

Är för dig som är ny i Sverige.
Språkintroduktion, IMS

Yrkesintroduktion, IMY

Vänder sig till dig som saknar betyg för att antas till ett yrkesprogram och har kommit så långt i svenska språket att du kan börja läsa svenska på grundskolenivå.
Yrkesintroduktion, IMY

 

Senast ändrad: 2023-03-10