Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Fördjupning av översiktsplanen för Norrtälje stad - granskningsförslag

text där det står FÖP Norrtälje stad på vit cirkel framför bild på årum

Välkommen till fördjupningen av översiktsplanen för Norrtälje stad!

Detta är den digitala plattformen av fördjupningen av översiktsplanen (FÖP) för Norrtälje stad. På plattformen kan du ta del av hela planförslagets skriftliga och kartbaserade innehåll samt tillhörande dokument som samrådsredogörelsen, konsekvensbeskrivningar och utredningar. Under granskningstiden 17 april - 17 juni gick det att lämna synpunkter på förslaget.