Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Norrtälje växer

Översiktsplanering

Vad är en översiktsplan?

En översiktsplan är ett strategiskt dokument som genom text och kartor visar kommunens långsiktiga planering av mark, vatten och den byggda miljön. I översiktsplanen anger Norrtälje kommun en övergripande riktning för hur kommunen ska utvecklas på lång sikt. Översiktsplanen är vägledande för planeringen i kommunen och för bostadsbyggnation i form av bygglov och detaljplaner.

Planen ger även vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska nyttjas samt hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. I översiktsplanen finns redovisningar för hur kommunen avser att ta hänsyn till och samordna relevanta nationella och regionala mål, planer och program av betydelse, för en hållbar utveckling inom kommunen.

Ibland tas fördjupningar av översiktsplanen fram. Det kan behövas i områden med mer komplicerade förhållanden och där avsikterna med området behöver redovisas mer i detalj. Norrtälje kommun har ett flertal fördjupningar av översiktsplanen som gäller tillsammans med Översiktsplan 2040.

Enligt Plan- och bygglagen (PBL) ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan. Planen är inte juridiskt bindande, utan den ska visa kommunens långsiktiga intention och planeringsinriktning.

Norrtälje kommuns gällande översiktsplan, Översiktsplan 2040, vann laga kraft i januari 2014. Just nu pågår arbete med att ta fram en ny översiktsplan, Översiktsplan 2050. Läs mer om både den nu gällande översiktsplanen, gällande fördjupningar av översiktsplanen samt arbetet med den nya översiktsplanen via länkarna nedan.

Här hittar du översiktsplan 2040

Översiktsplan 2050

Här hittar du information om fördjupad översiktsplanering

 

Senast ändrad: 2023-05-10