Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Sista stoppet på turnén – snart stänger planerna för 2050

5 juni 2024

På tisdagen var det dags för sista stoppet i den pågående ÖP-turnén. Det finns fortfarande möjlighet att lämna synpunkter på kommunens förslag till Översiktsplan 2050, samt den fördjupade översiktsplanen för Norrtälje, fram till och med den 17 juni. Missa inte det!

Entrén vid Folkets hus i Hallstavik. Utanför entrén finns en bild med texten "Vi har en ny plan, vad tycker du?"

Vägar, kollektivtrafik, gång- och cykelvägar, trafiksäkerhet. Det är några av de återkommande synpunkter som kommit in under kommunens dialog om nya översiktsplanen, ÖP 2050.  Tisdagen den 4 juni var det sista stoppet på turnén, i Hallstavik Folkets Hus, och in i det sista var det givande dialog med de invånare som valt att komma till mötet.

– Jag gillar att cykla. Men hur ska man kunna göra det här? Det är ju fullständigt livsfarligt att cykla längs 76:an! Kommunen borde satsa mer på cykelvägar.

Peter (som tycker att förnamn räcker) var först på plats när granskningsmötet om Översiktsplan 2050. Han var på plats även för ett år sedan, då första mötet ägde rum i Hallstavik, då var det ett samrådsmöte om Översiktsplan 2050.

Alla kommuner måste ha en plan

Vad är då en översiktsplan?

Alla kommuner måste ha en översiktsplan. I en sådan plan definierar kommunen den långsiktiga ambitionen med kommunens utveckling och i planen anges hur kommunen vill använda mark och vatten i framtiden. Det handlar om att ange var marken kan användas till verksamheter/företagande, var det kan byggas bostäder och var marken bör skyddas eller anges som jordbruksmark.

– En översiktsplan ska ge en vägledning för framtida beslut om kommunens utveckling. Planen är inte bindande, det sker först när kommunen tar fram detaljplan, baserat på översiktsplanen, berättade Emma Tarrodi Orlunder, inför de knappt 20 besökarna vid mötet i Hallstavik.

Emma Tarrodi Orlunder, Johan Mattsson och Emil Ödergaard Jacobsson arbetar på planenheten  i Norrtälje kommun, och det är denna trio som arbetat fram det förslag som nu ligger för granskning och förväntas antas i början av 2025.

Tre människor ler in mot kameran. Bakom dom är en bild med texten Vad är livet i Roslagen år 2050?

Teamet som jobbat med ÖP 2050 berättade för publiken om vad en översiktsplan är, och vad som händer nu. Från vänster: Emil Ödergaard Jacobsson, Emma Tarrodi Orlunder och Johan Mattsson.

Samråd – granskning - beslut

Vid mötet förklarade Emma processen:

– Först bjuder vi in till samråd om förslaget till ÖP 2050, och det var det vi gjorde förra våren. Under samrådet fick vi in över 1000 synpunkter på planen, och alla synpunkter har vi läst och svarat på. Och vi har tagit hänsyn till dem i det fortsatta arbetet med planen.

– Det vi gör nu är att lägga ut ÖP 2050 för granskning. Det går fortfarande att komma med synpunkter, men nu gör vi inga större ändringar längre. Men alla synpunkter är såklart välkomna, förtydligar Emma Tarrodi Orlunder.

Det är i slutändan kommunfullmäktige som fattar det formella beslut om kommunens långsiktiga inriktning, och beslut kring Översiktsplan 2050 väntas tas i KF i början av 2025.

För dig som vill veta mer

Lämna synpunkter och läs mer.