Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Hålla djur inom detaljplanerat område

Det krävs tillstånd från kommunen för att få hålla vissa djur inom detaljplanerat område.

Två nyfikna kalvar i sommarhagen.

Du behöver tillstånd för:

  • nötkreatur
  • häst
  • get
  • får
  • svin
  • giftorm
  • tupp
  • pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur

Undantag

Inget tillstånd krävs för att hålla maximalt fem stycken hönor. Erforderligt hönshus och hönsgård ska alltid finnas vid hållande av höns. Gödsel som uppkommer av hönshållningen ska komposteras på ett tätt underlag alternativt i latrinkompost.

Det här gäller för djurhållningen

Generellt gäller att djuren inte ska förorsaka någon olägenhet för närboende samt att de ska hållas på ett ur djurskyddssynpunkt lämpligt sätt. Hållandet av djuren får inte heller strida mot detaljplanens syfte.

Från och med januari 2009 har Länsstyrelsen ansvaret för djurskyddstillsynen. Bygg- och miljönämnden är ansvarig tillsynsmyndighet för att djur inom detaljplan inte orsakar olägenhet för människors hälsa eller miljön.

När du ansöker om tillstånd ska du göra det på blanketten för djurhållning inom detaljplan. Bygg- och miljönämnden tar ut en avgift för handläggning av denna ansökan.

Tänk på att tillståndet är personligt och knutet till en viss fastighet. Du kan få tillståndet återkallat om din verksamhet inte uppfyller föreskrivna krav eller orsakar väsentlig olägenhet för omgivningen.

Ansökan

Om du vill ansöka om djurhållning inom detaljplan så hittar du mer information och ansökningsblankett här:

Ansök om djurhållning, utom giftorm

Ansök om att hålla giftorm i område med detaljplan

Senast ändrad: 2023-07-11