Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Giftorm, ansökan om att ha giftorm i detaljplanerat område

Du måste ha ett tillstånd från bygg- och miljökontoret för att ha giftorm inom detaljplanerat område. Tillståndet är personligt och i beslutet framgår vilka villkor som måste uppfyllas.
1
Ladda ner en blankett