Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Djur och lantbruk

Här får du information om djurhållning, anmälnings- och tillståndsplikt och regler kopplade till djurhållning.

Bygg- och miljönämnden bedriver bland annat tillsyn på lantbruksverksamheter, hanterar klagomål på störande djurhållning (t.ex. bristfällig gödselhantering eller långvarig störning från skällande hundar) och ger tillstånd till djurhållning inom detaljplanerat område.

Var vänder jag mig för att anmäla olämplig djurhållning?

Utgör djurhållningen en risk för människors hälsa eller skada för miljön? Ta kontakt med Bygg- och miljönämnden.

Klagomål om olägenhet, störning eller olaglighet

Misstänker du att ett djur far illa? Ta då kontakt med Länsstyrelsen som är den myndighet som ansvarar för djurskyddskontrollen.

Djurskydd på Länsstyrelsens hemsida

Senast ändrad: 2023-07-11