Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Hund och katt

Här hittar du information om djurägarens ansvar och när djurhållningen kan bli en fråga för kommunen.

Som djurägare har du vissa förpliktelser gentemot omgivningen. Vi får ofta in klagomål gällande bland annat skällande hundar och lösspringande katter. Läs mer om vad som gäller för dig som djurägare i informationen nedan, våra lokala ordningsföreskrifter och om djurskydd på länsstyrelsens hemsida. 

Hund

Som hundägare berörs du av djurskyddslagen och av de lagar som reglerar hundars inverkan på omgivningen. Det gäller bland annat miljöbalken, lagen om tillsyn över hundar och katter samt jaktlagen. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet när det gäller lagen om tillsyn över hundar och katter, djurskyddslagen och delar av jaktlagen så kontakt tas i de flesta fall med Länsstyrelsen vid besvär till följd av hundar. Polisen är ansvarig myndighet för de lokala ordningsföreskrifterna och du kan därför kontakta dem om du upplever att ordningsföreskrifterna inte följs. Vid besvär till följd av störande, långvarigt och regelbundet skällande kan klagomål lämnas till Bygg- och miljönämnden.

Du är som hundägare skyldig att hålla din hund så att den inte orsakar olägenhet eller skada för andra människor. Det innebär bland annat att du inte får låta hunden skälla långvarigt och regelbundet utan tillsyn, så att grannar och andra störs. Att skälla är ett naturligt beteende hos hundar, så ett visst mått av hundskall får man som granne tåla. Störs du av grannens hundhållning, börja med att prata med grannen och påtala att du känner dig störd.

På offentlig plats inom detaljplanelagt område, där kommunen är huvudman, ska föroreningar efter hund plockas upp. Vidare ska föroreningar efter hundar plockas upp på gator, vägar och torg inom områden med tydlig stadsprägel samt områden av friluftskaraktär, badstränder och motionsspår. Fler regler och i vilka områden de gäller finns att läsa i Norrtälje kommuns lokala ordningsföreskrifter. 

Här hittar du de lokala ordningsföreskrifterna för Norrtälje kommun 

Katt

Bygg- och miljönämnden får ibland in klagomål från allmänheten gällande katter som vistas på tomter och gårdar och som använder rabatter och sandlådor som toalett.

Enligt domar har det dock slagits fast att myndigheter inte kan ingripa vid lösspringande tamkatter med hjälp av miljöbalken. Det anses inte som en olägenhet av betydelse. Det betraktas också som accepterat att en familj har upp till några stycken katter och att de vistas både på ägarens och på grannarnas tomt. I vissa extremfall kan katter utgöra en olägenhet som måste åtgärdas, till exempel om det handlar om ett stort antal katter i en och samma bostad.

Kattägaren har dock ett ansvar att katten inte orsakar skador eller avsevärda olägenheter. Kontakt kan tas med länsstyrelsen som är ansvarig för lagen om tillsyn över hundar och katter. Den som känner sig störd av en katt måste i de flesta fall själv freda sig mot att katten tar sig in i hus, upp på altaner eller liknande. När man upplever sig störd av katter kan man själv försöka minska problemen, se exempel nedan.

Några knep för att skydda din trädgård

  • Täck över barnens sandlåda när den inte används.
  • Näta eller täck för skrymslen där katten vill gå in.
  • Lägg hönsnät eller liknande i rabatten och täck med ett tunt lager jord. Nätet syns inte men katten tycker inte om att krafsa när nätet tar i.
  • Lägg dekorationsstenar i rabatten så att den inte går att gräva i.
  • Strö ut kaffesump, vissnade tagetesblommor eller strö/spraya med ”fy skäms”-medel eller liknande som kan köpas i zooaffärer.
  • Undvik att plantera växter som lockar till sig katter, så som kattmynta och läkevänderot.
  • Spruta vatten på katten när den kommer in i trädgården. Det kräver tålamod, men så småningom förknippar katten trädgården med den obehagliga vattenstrålen.
  • Skräm katten. Klappa i händerna eller gör andra höga ljud.
  • Observera att det inte är tillåtet att lägga ut gift eller skada katten. Det är aldrig kattens fel om dess naturliga beteende innebär problem för grannarna.

Om du misstänker att djur far illa

Om du misstänker att djur mår dåligt eller lever under dåliga förhållanden ska du vända dig till Länsstyrelsen i Stockholm och avdelningen för djurskydd.

Anmäl bristande djurhållning hos Länsstyrelsen i Stockholm

Senast ändrad: 2023-07-11