Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Fågelinfluensa

Här hittar du information om fågelinfluensa, hur du går tillväga om du kommer i kontakt med sjuka eller döda fåglar och hur du skyddar dig och dina tamfåglar från viruset.

Fågelinfluensa är en sjukdom som främst drabbar vilda fåglar men den kan även spridas till våra tamfåglar. Sjukdomen orsakas av flera olika varianter av fågelinfluensavirus. Vissa typer av viruset kan smitta människor, men det är mycket ovanligt.

På Jordbruksverkets hemsida kan du läsa mer om fågelinfluensa, aktuellt smittläge i länet och vilka regler som gäller vid rådande skyddsnivå.

Om fågelinfluensa på Jordbruksverkets hemsida

Om du påträffar sjuka eller döda vilda fåglar

Vid påträffande av sjuka eller döda vilda fåglar ska du rapportera in det till Statens Veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Rapportera fynd av sjuka och döda djur till SVA

Om du misstänker ett utbrott av smittsamma anmälningspliktiga sjukdomar ska även länsveterinären på Stockholms länsstyrelse kontaktas.

Information om vilka djursjukdomar som är anmälningspliktiga (SVA.se)

Kontakta Länsveterinären (lansstyrelsen.se)

Om du har egna tamfåglar

Du som djurägare kan göra mycket för att minska risken för att viruset kommer i kontakt med din besättning eller sprids till andra. På Jordbruksverkets hemsida  kan du läsa mer om vilka symtom du ska vara uppmärksam på och hur du ska agera vid misstänkt eller konstaterad smitta.

Jordbruksverkets information om sjukdomar, hygienregler och antibiotikaresistens hos fjäderfän

SVA har även tagit fram ett antal råd för vad du kan göra för att hålla dina tamfåglar friska. Det bästa sättet att förebygga smittsamma sjukdomar och parasiter är att aldrig få in dem i flocken. 

SVA:s skötselråd för tamfåglar

Senast ändrad: 2023-07-11