Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Saneringsintyg för fartyg

Fartyg som kommer till hamn i Norrtälje kommun kan beställa inspektion för att få ett saneringsintyg från Bygg- och miljönämnden.

Alla fartyg som går i internationell trafik är skyldiga att ha ett giltigt saneringsintyg ombord. Intyget ska antingen visa att fartyget är fritt från smitta eller andra farliga ämnen (Ship Sanitation Control Exemption Certificate) eller att fartyget har sanerats på ett godtagbart sätt från konstaterad smitta eller andra farliga ämnen (Ship Sanitation Control Certificate). Saneringsintyget ska kunna visas upp för Kustbevakningen eller Tullverket vid ankomst till första svenska hamn. Exempel på fartyg som inte behöver visa upp saneringsintyg är färjor i linjetrafik och fritidsbåtar.

Fartyg som kommer till hamn i Norrtälje kommun kan beställa inspektion för att få ett saneringsintyg från Bygg- och miljönämnden.

Efter sex månader måste saneringsintyget förnyas

Ett saneringsintyg gäller i sex månader och kan sedan förnyas var som helst i världen i en hamn där det finns en myndighet som har befogenhet att göra detta. I Norrtälje är det Bygg- och miljönämnden som skriver ut saneringsintyg efter att ha gjort en inspektion på fartyget. Under särskilda omständigheter kan ett giltigt saneringsintyg förlängas med en månad. Det förutsätter att det inte finns några anmärkningar på intyget och att det inte finns någon misstanke om missförhållanden ombord.

Avgift för inspektion och saneringsintyg

Bygg- och miljönämnden tar ut en avgift för att inspektera fartyg och skriva saneringsintyg, enligt en taxa som är beslutad av Norrtälje kommuns kommunfullmäktige.

Taxa för verksamhet enligt miljöbalken

Beställ inspektion

Du beställer inspektion genom att ta kontakt med Bygg- och miljönämnden. Det går att ringa till kommunens kontaktcenter på 0176-710 00 eller mejla på bygg.miljonamnden@norrtalje.se. Inspektionen behöver beställas i god tid och kan endast ske under arbetstimmar på vardagar mellan 07.00 och 17.00.

Läs mer

Ssaneringsintyg Folkhälsomyndigheten

WHO- World Health Organization

Senast ändrad: 2023-07-11