Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Salmonella

Under vintrarna och speciellt under vårvintrarna ökar antalet salmonellafall hos katter markant. Småfåglar samlas då ofta i stora mängder kring fågelborden. Vissa av dessa småfåglar kan vara bärare av salmonellabakterier. Katterna infekteras huvudsakligen när de kommer i kontakt med döda eller sjuka småfåglar eller deras avföring.

Under vintrarna och speciellt under vårvintrarna ökar antalet salmonellafall hos katter markant. Det är då småfåglar samlas i stora mängder kring fågelborden, och vissa av dessa småfåglar kan vara bärare av salmonellabakterier. Katterna infekteras huvudsakligen när de kommer i kontakt med döda eller sjuka småfåglar eller deras avföring.

Salmonellos – en sjukdom orsakad av salmonellainfektion

Salmonellos är en sjukdom som är överförbar mellan djur och människa. Typiska symtom vid salmonellos hos människa är akuta buksmärtor, feber, diarré, illamående och ibland kräkningar. Infekterade människor och djur kan vara smittbärare och utsöndra salmonella-bakterier med avföringen en tid även utan att ha symtom på sjukdom.

Enligt den kunskap man har idag verkar de flesta katter som provtas en andra gång (ca 3–4 veckor efter konstaterad salmonellasmitta) vara symtomfria och negativa, det vill säga man hittar inga salmonellabakterier i deras avföring.

Var noga med hygienen

Salmonellabakterier sprids med djurets avföring och föremål eller vatten som förorenats med avföring. Smittrisker kan undvikas genom god hygien.

  • Tvätta händerna ordentligt efter att ha hanterat katten, eventuella kräkningar från katten, kattlådan eller andra föremål som har förorenats av kattens avföring.
  • Låt barnen tvätta händerna under vuxens uppsikt.
  • Låt inte katten vistas på matbord, diskbänk eller andra ytor med anknytning till livsmedel.
  • Särskild försiktighet ska iakttas vid hantering av livsmedel. Tvätta alltid händerna före matlagning och efter toalettbesök.
  • Rengör och diska kattlådan och andra föremål som kommit i kontakt med kattens avföring noggrant med till exempel diskmedel. Desinfektion kan ske med klorhexidinsprit eller något annat ytdesinfektionsmedel (finns på apoteket).
  • Rengöring och diskning av föremålen bör utföras i badrummet, i handfat eller liknande. Inte i kök eller på diskbänk där de kan komma i kontakt med livsmedel.
  • Skötsel av kattlådan bör utföras av en vuxen person.
  • Diskutera med veterinär för rådgivning om huruvida katten bör hållas inomhus och om uppföljande provtagning bör ske. Låt inte katten vistas i stall och ladugårdar eller i utrymmen där foder till andra djur förvaras.

Riktlinjer för familjemedlemmar

Om någon i hushållet arbetar med livsmedel eller inom vårdyrken, t.ex. barn- och äldreomsorg, bör smittskyddsläkaren och arbetsgivaren underrättas.

Om någon familjemedlem får tarmsymtom, kontakta smittskyddsläkaren för rådgivning. I det fall du har eller arbetar med lantbruksdjur bör länsveterinären kontaktas.

Fågelbord

Såväl katter som småbarn bör alltid hållas borta från platser där småfåglar utfodras. Även marken under fågelbordet blir oftast kraftigt nedsmutsad. Personer som rengör eller fyller på frö i fågelbord eller automater bör vara noga med att tvätta händerna efteråt.

Du hittar mer information om salmonella på följande sidor:

Smittskydd Stockholm

Länsveterinären i Stockholms län (lansstyrelsen.se) 

Statens Veterinärmedicinska Anstalt (sva.se)

Senast ändrad: 2023-07-11