Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Lantbruk med djurhållning

Antalet djurenheter i ditt lantbruk avgör om du behöver anmäla din verksamhet eller ansöka om tillstånd.

Lantbruk med färre än 100 djur

Har du färre än 100 djurenheter, till exempel en mindre hästgård, räknas ditt lantbruk som en u-verksamhet. U-verksamheter omfattas inte av anmälningsplikt och du behöver inte söka tillstånd för ditt lantbruk. Bygg- och miljönämnden kan dock ändå kräva åtgärder eller utredningar eftersom mindre lantbruk fortfarande omfattas av tillsyn enligt miljöbalken.

Lantbruk med 100 till 400 djur

Ett lantbruk med minst 100 och högst 400 djurenheter klassas som en anmälningspliktig verksamhet. För att få driva en sådan verksamhet behöver du göra en anmälan till Bygg- och miljönämnden.

Blankett för ansökan om tillstånd för fler än 100 djurenheter

Lantbruk med fler än 400 djur

Om din verksamhet utgörs av 400 djurenheter eller mer ska du istället ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen.

Mer information om tillståndsprocessen finns på Länsstyrelsens hemsida.

Om tillståndsprocessen på Länsstyrelsens hemsida

Senast ändrad: 2023-07-11