Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Nedgrävning av häst

En häst som självdött eller avlivats utan misstanke om smittsam sjukdom kan grävas ned om man följer kommunens anvisningar och informerar kommunen inför nedgrävningen.

För att undvika spridning av smittsamma sjukdomar måste döda djur tas om hand på ett säkert sätt. Döda djur ska normalt skickas till en godkänd mottagare men för hästar finns ett undantag. De kan grävas ned om man följer kommunens anvisningar och skickar in information inför nedgrävningen.

Nedgrävning får endast ske om hästen har självdött eller avlivats utan misstanke om smittsam sjukdom. Har hästen dött av smittsam sjukdom ska den istället skickas till en godkänd mottagare.

Innan nedgrävning sker behöver du noggrant läsa igenom kommunens anvisningar. I anvisningarna finns det bland annat information om vilka platser som kan vara lämpliga och vilka skyddsavstånd som bör hållas till grannar, vatten med mera. Ett tips är att spara ned anvisningarna eller skriva ut dem för att ha dem nära till hands vid nedgrävningen.

Anvisningar för nedgrävning av häst hittar du här

När du har säkerställt en lämplig plats för nedgrävningen och är införstådd med anvisningarna ska du skicka in information till oss.

Blankett avseende nedgrävning av häst

När vi har tagit emot information om nedgrävningen kommer vi att granska den. Det görs då en bedömning om huruvida nedgrävningen kan ske i enlighet med våra anvisningar eller inte.

Ser allt bra ut får du ett beslut om att nedgrävningen kan genomföras som planerat. Skulle vi däremot ha synpunkter eller invändningar kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Avgift

En timavgift tas ut för handläggning av inskickad information. Ärendet faller in under tillsyn i övrigt gällande hälsoskydd. Läs om avgiften via länken nedan, välj dokumentet "Taxa för verksamhet enligt miljöbalken" och gå till sida 10.

Avgifter och taxor i Norrtälje kommun

Senast ändrad: 2023-07-11