Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Gödselhantering

Gödsel innehåller näringsämnen som bidrar till övergödningen i våra sjöar och vattendrag. Här får du information om hur gödsel förvaras och hanteras på ett sätt som inte medför läckage eller avrinning till omgivningen.

Gödsel innehåller mycket näringsämnen såsom kväve och fosfor. De är båda näringsämnen som bidrar till övergödningen i våra sjöar och vattendrag. Det är därför viktigt att gödsel förvaras och hanteras på ett sätt som inte medför läckage eller avrinning till omgivningen.

Lagring

Gödsel från djurhållning ska förvaras tätt så att läckage eller avrinning inte kan ske till omgivningen. Detta innebär att gödsel ska förvaras invallat eller täckt så att regnvatten inte kan föra med sig näringsämnena ut i marken. Även grovfoder innehåller kväve och fosfor. Öppnade eller skadade balar ska därför också förvaras tätt. Näringsämnen som når våra vattendrag skapar tillväxt av exempelvis alger som på sikt orsakar syrebrist i vattnet och bottendöd. 

All gödsel ska förvaras tätt oavsett hur många djur verksamheten har. Bygg- och miljönämnden använder begreppet ”lantbruk” för alla typer av verksamheter som har djur och/eller växtodling. Det inkluderar både företag och privata djurhållare.

Spridning

Stallgödsel, mineralgödsel och andra organiska gödselmedel ska spridas på åkermark och får inte spridas så att de hamnar utanför åkern.

Norrtälje kommun ligger inom nitratkänsligt område och därför är det förbjudet att sprida gödsel från 1 november till 28 februari.

Stukor

Lagring av stallgödsel bör i första hand ske i ordinarie lagringsutrymmen. Ibland kan det finnas skäl till att lägga upp gödseln direkt i fält, för att gödseln ska kunna utnyttjas på ett bra sätt. Det kallas för att lägga gödseln i en stuka. En gödselstuka är en mellanlagring av fast gödsel på mark utomhus, där gödseln läggs upp i en limpformad hög. Det finns två anledningar till att använda gödselstukor: tillfällig lagring i fält och kompostering i fält.

Som vid all annan gödselhantering måste du vid stukalagring följa de allmänna hänsynsreglerna. Det innebär att du ska lagra gödseln utan att det uppstår föroreningar av yt- eller grundvatten eller att det leder till olägenheter för närboende. Fundera även över om stukalagring är bästa möjliga teknik för att ta hand om gödseln.

Varken tillfällig lagring av stallgödsel i stuka i fält eller kompostering i fält får räknas in i lagringskapaciteten och kan inte ersätta behovet av iordningsställda lagringsutrymmen. De allmänna råden hjälper dig att göra en bedömning av hur, när och hur länge gödseln kan lagras eller komposteras i fält.

Läs mer om gödselhantering på Jordbruksverkets hemsida.

Lagra gödsel (jordbruksverkets.se)

Senast ändrad: 2023-07-11