Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

För rektorer och fristående huvudmän

Regler, riktlinjer och blanketter

Skolplikten

Handläggningsrutin vid uppskjuten skolplikt

Anmälan av elev med omfattande frånvaro

Blankett för ansökan om uppskjuten skolplikt

Rutiner vid elevers  frånvaro och för att bevaka skolplikten

Beställning av specialpedagog i förskolan

Rutiner för handledning konsultation i specialpedagogiskt arbetssätt i förskolan .pdf

Beställning av uppdrag för specialpedagoger

Bilaga till pedagogisk plattform för förskolan med blanketter

Egenkontroll

Reviderad barnsäkerhetsrond

Egenvård i förskola/skola

egenvård i förskola/skola

Beslutat grundbelopp för 2022

Ersättningsbilaga 2022 

Regler för utbetalning av bidrag beslutad BSN 170327.pdf

Tillägg till regler för utbetalning av grundbelopp

Tilläggsbelopp


Ansökan om tilläggsbelopp E-tjänst

Information om tilläggsbelopp

Betygshandlingar

Kommunens mottagande av betygshandlingar från friskolor

Vid anställningar/vikariat och mottagande av studenter

Blankett för ansökan om utdrag ur belastningsregistret

Förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Regler för placering i förskola från och med 2019-09-01

Regler för placering i fritidshem

Regler för pedagogisk omsorg

Regler för omsorg på obekväm arbetstid

Överenskommelse om 20 timmar i veckan för föräldralediga eller arbetslösa

Barn/elever och medicinering

Ansökan om egenvård i förskola/skola

Inloggning personal

Här loggar du in till personalwebben

Ansökan om start av fristående förskola eller pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande som huvudman för fristående förskola i Norrtälje kommun

Riktlinjer för tillsyn fristående förskolor och annan pedagogisk verksamhet

Budget - bilaga i Excel till ansökan

Ändring av uppgifter och avslut av verksamhet för fristående huvudmän

Ändring av uppgifter och avslut av verksamhet för fristående huvudmän i Norrtälje kommun

Unga med skyddande personuppgifter

Blankett för placering i förskola/fritidshem/skola

Kommunalt aktivitetsansvar, KAA

Anmälan av studieavhopp (huvudman anmäler till Norrtälje kommun)

Manualer personalwebb

Skolval

Modersmålsstöd

Riktlinjer för modersmålsstöd i förskolan

Kartläggning av barns språkdomäner med handledning

Introduktionsvideo - kartläggning av barns språkdomäner (kommer snart)

Senast ändrad: 2022-05-06
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.