Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

För förskolechefer, rektorer och fristående huvudmän

Regler, riktlinjer och blanketter

Skolplikten

Handläggningsrutin vid uppskjuten skolplikt

Anmälan av elev med omfattande ogiltig frånvaro

Blankett för ansökan om uppskjuten skolplikt

Rutiner vid elevers ogiltiga frånvaro och för att bevaka skolplikten

Beställning av specialpedagog i förskolan

Specialpedagogerna i Förskolan .pdf

Rutiner för handledning konsultation i specialpedagogiskt arbetssätt i förskolan .pdf

Beställning av uppdrag för specialpedagoger

Bilaga till pedagogisk plattform för förskolan med blanketter

Egenkontroll

Barnsäkerhetsrond

Beslutat grundbelopp för 2019

Ersättningsbilaga 2019 inkl kulturskolan.pdf

Regler för utbetalning av bidrag beslutad BSN 170327.pdf

Tillägg till regler för utbetalning av grundbelopp

Tilläggsbelopp


Ansökan om tilläggsbelopp 2019-2020

Information om tilläggsbelopp 2019-2020

Betygshandlingar

Kommunens mottagande av betygshandlingar från friskolor

Vid anställningar/vikariat och mottagande av studenter

Blankett för ansökan om utdrag ur belastningsregistret

Förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Regler för placering i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Nytt! Regler för placering i förskola från och med 2019-09-01

Bilaga till regler för placering i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Riktlinjer för pedagogisk omsorg i Norrtälje kommun

Blankett för 6- åringar som vill gå kvar i förskola istället för förskoleklass

Överenskommelse om 30 timmar i veckan för föräldralediga eller arbetslösa

Barn/elever och medicinering

Ansökan om egenvård i förskola/skola

Inloggning personal

Här loggar du in till personalwebben

Ansökan om start av fristående förskola eller pedagogisk omsorg

Ansökan om godkännande

Riktlinjer för godkännande att bedriva fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för tillsyn och annan myndighetsutövning av fristående förskolor och annan pedagogisk verksamhet

Unga med skyddande personuppgifter

Blankett för placering i förskola/fritidshem/skola

Kommunalt aktivitetsansvar, KAA

Anmälan av studieavhopp (huvudman anmäler till Norrtälje kommun)

Manualer personalwebb

Skolval

Modersmålsstöd

Riktlinjer för modersmålsstöd i förskolan

Kartläggning av barns språkdomäner med handledning

Introduktionsvideo - kartläggning av barns språkdomäner (kommer snart)

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.