Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Policydokument och riktlinjer

Här kan du läsa Norrtälje kommuns policyer som på en övergripande nivå beskriver hur vi ska arbeta inom exempelvis ekonomi, kommunikation och arbetsmiljö.

Riktlinjer innehåller mer detaljerad information om kommunens arbete med till exempel personalpolitik, ekonomi, upphandling och jämställdhet.

Instruktion för kommundirektör

Instruktion för kommundirektör

Policydokument

Arbetsmiljöpolicy för Norrtälje kommun

Drogpolicy för Norrtälje kommun

Finanspolicy för Norrtälje kommun

Informationssäkerhetspolicy för Norrtälje kommun

Klotterpolicy för Norrtälje kommun

Policy mot mutor för Norrtälje kommun

Policy för representation för Norrtälje kommun 

Policy för inköp och upphandling Norrtälje kommun

Policy för utmanarrätt och annan konkurrensutsättning av kommunala verksamheter i Norrtälje kommun

Policy för vatten och avlopp i Norrtälje kommun

Rekryteringspolicy för Norrtälje kommun

Resepolicy för Norrtälje kommun

Ersättningsbestämmelser till förtroendevalda i Norrtälje kommun 

Ersättningsbestämmelser 2022 uppräkning

Kvalitetspolicy för Norrtälje kommun

Riktlinjer

Barn- och skolnämnden

Riktlinjer för offentliga sammanträden barn- och skolnämnden

Riktlinjer för godkännande som huvudman för fristående förskola i Norrtälje kommun

Riktlinjer för medflyttning av skolpeng från 2020-01-01

Riktlinjer för pedagogisk omsorg i Norrtälje kommun

Riktlinjer för tillsyn fristående förskolor och annan pedagogisk verksamhet

Riktlinjer för skolskjuts i grundskolan

Riktlinjer för skolval och skolplacering i förskoleklass och grundskola

Riktlinjer för urval och placering i Roslagsskolans musikklasser

Utbildningsnämnden

Riktlinjer för medflyttning av av skolpeng vid gymnasiestudier utomlands

Riktlinjer för elevresor i gymnasieskolan från och med läsåret 2016/17

Riktlinjer för stöd till inackordering i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

Kommunstyrelsen

Finansiella riktlinjer 

Mål- och riktlinjer för Norrtälje kommun gällande arbete med nationella minoriteter

Riktlinjer för bedömning av planbesked

Riktlinjer avseende investeringar till policy för budgetering och uppföljning i Norrtälje kommun

Riktlinjer för E-förslag i Norrtälje kommun

Riktlinjer för hantering av personuppgifter i samband med webbpublicering i Norrtälje kommun

Riktlinjer för hot och våld i Norrtälje kommun

Riktlinjer för kommunikation i Norrtälje kommun

Riktlinjer för kränkande särbehandling i Norrtälje kommun

Riktlinjer för motioner i Norrtälje kommun

Riktlinjer för rehabilitering i Norrtälje kommun

Riktlinjer för rökfri arbetstid i Norrtälje kommun

Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete i Norrtälje kommun

Riktlinjer för inköps- och upphandlingsverksamhet i Norrtälje kommun

Kultur- och fritidsnämnden

Riktlinjer för att bevilja evenemangsbidrag i Norrtälje kommun

Riktlinjer för hantering av personuppgifter i samband med webbpublicering

Socialnämnden

Riktlinjer för serveringstillstånd i Norrtälje kommun

Socialnämndens riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Teknik- och klimatnämnden

Riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats och uteserveringar i Norrtälje kommun

Senast ändrad: 2022-04-08
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.