Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Ring oss på 0176 710 00
Ring oss på 0176 710 00
Göm
Starta ny chatt

Policydokument och riktlinjer

Här kan du läsa Norrtälje kommuns policyer som på en övergripande nivå beskriver hur vi ska arbeta inom exempelvis ekonomi, kommunikation och arbetsmiljö.

Riktlinjer innehåller mer detaljerad information om kommunens arbete med till exempel personalpolitik, ekonomi, upphandling och jämställdhet.

Dokumenten är sparade som pdf-filer.

Policydokument

Arbetsmiljöpolicy för Norrtälje kommun

Drogpolicy för Norrtälje kommun

Finanspolicy för Norrtälje kommun

Informationssäkerhetspolicy för Norrtälje kommun

Policy mot mutor för Norrtälje kommun

Policy för representation för Norrtälje kommun 

Policy för upphandling för Norrtälje kommun

Policy för utmanarrätt och annan konkurrensutsättning av kommunala verksamheter i Norrtälje kommun

Policy för vatten och avlopp i Norrtälje kommun

Rekryteringspolicy för Norrtälje kommun

Resepolicy för Norrtälje kommun

Ersättningsbestämmelser till förtroendevalda i Norrtälje kommun 

Kvalitetspolicy för Norrtälje kommun

Riktlinjer

Barn- och skolnämnden

Riktlinjer för godkännande att bedriva fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Norrtälje kommun

Riktlinjer för pedagogisk omsorg i Norrtälje kommun

Riktlinjer för tillsyn och annan myndighetsutövning av de verksamheter som barn- och skolnämnden godkänner samt beviljar rätt till bidrag för

Riktlinjer för skolskjuts i grundskolan

Utbildningsnämnden

Riktlinjer för medflyttning av av skolpeng vid gymnasiestudier utomlands

Riktlinjer för elevresor i gymnasieskolan från och med läsåret 2016/17

Riktlinjer för stöd till inackordering i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

Kommunstyrelsen

Antagande av finanspolicy och finansiella riktlinjer 

Riktlinjer avseende investeringar till policy för budgetering och uppföljning i Norrtälje kommun

Riktlinjer för hantering av personuppgifter i samband med webbpublicering i Norrtälje kommun

Riktlinjer för hot och våld i Norrtälje kommun

Riktlinjer för kommunikation i Norrtälje kommun

Riktlinjer för kränkande särbehandling i Norrtälje kommun

Riktlinjer för rehabilitering i Norrtälje kommun

Riktlinjer för rökfri arbetstid i Norrtälje kommun

Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete i Norrtälje kommun

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun

Kultur- och fritidsnämnden

Riktlinjer för att bevilja evenemangsbidrag i Norrtälje kommun

Riktlinjer för hantering av personuppgifter i samband med webbpublicering

 

Socialnämnden

Riktlinjer för serveringstillstånd i Norrtälje kommun

Rutiner och riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd i Norrtälje kommun

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.