Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Tillstånd, regler och tillsyn

Företag med lagreglerad verksamhet måste söka tillstånd för eller anmäla verksamheten till kommunen och/eller andra myndigheter. Anmäl eller sök tillstånd i god tid innan du startar verksamheten.

I länklistan får du information om olika tillstånd som kan beröra din verksamhet. Välj det som du är intresserad av. 

Kundundersökning - Din åsikt är viktig

Genom en kundundersökning (nöjd-kund-index) vill vi ta reda på vad du tycker om vår kommunservice, så att vi kan utveckla och förbättra vår service. Du som varit i kontakt med oss kan därför bli kontaktad av ett undersökningsföretag. 

All data som lagras i SKL:s insiktsdatabas/webbverktyg är anonymiserad, materialet används för statistiska ändamål och det går inte att identifiera specifika personer eller företag i databasen.

Senast ändrad: 2014-01-29