Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Lägenhetsregistret

Uppgifter om Sveriges alla bostäder ska enligt lagen finnas i ett nationellt lägenhetsregister. För att registret ska hållas aktuellt är du som fastighetsägare skyldig att rapportera uppgifter som ger anledning till att ändra eller komplettera i registret.

I lägenhetsregistret finns endast uppgifter om själva bostaden, vissa uppgifter om fastigheten och eventuellt lägenhetsnummer. Det är viktigt att registret hålls uppdaterat. Det ligger till grund för både folkbokföringen och för att ta fram statistik om hushåll och bostäder som behövs för planeringen av vårt samhälle. 

Lag (2006:378) om lägenhetsregister (riksdagen.se)

Rapportera till lägenhetsregistret

För att registret ska hållas aktuellt är du som fastighetsägare till en- och tvåfamiljshus samt flerfamiljshus (inklusive specialbostäder) skyldig enligt lagen att rapportera uppgifter som ger anledning till att ändra eller komplettera i registret.

Med fastighetsägare avses i lagen även tomträttshavare och ägare av byggnad på annans fastighet.

Rapporteringen ska göras senast en månad efter färdigställd förändring.

När krävs rapportering?

Rapportering krävs

  • om du bygger ett nytt en-, två- eller flerfamiljshus
  • om ditt hus byggs om eller användningen ändras och byggnaden får fler bostäder
  • om ditt hus byggs om eller användningen ändras och bostad försvinner.

Vad ska rapporteras?

I din rapportering ska du bland annat ange bostadsarea och föreslå lägenhetsnummer. Avser rapporteringen ett flerbostadshus ska du även ange bostadens kökstyp och om huset innehåller specialbostäder. Nedan förklarar vi närmare uppgifterna som ska rapporteras.

Bostadsarean (boarea)

Uppgift om bostadsarean framgår av dina husritningar/byggritningar. Beskrivning hur du mäter din bostad finns även på Swedish Standards Institute (SIS) webbplats.

Så mäter du din bostad (sis.se)

Lägenhetsnummer

Om det nybyggda eller ombyggda huset har fler än en bostad med samma adress (gemensam entré) ska du föreslå ett lägenhetsnummer till varje bostad som nås via den gemensamma entrén.

Numreringen ska göras enligt lägenhetsregistrets standard. Du kan läsa mer om det på Lantmäteriets webbplats.

Lägenhetsregistrets standard (lantmateriet.se)

Bostäder som inte ska ha lägenhetsnummer

Om byggnaden har fler än en bostad och bostäderna använder egna entréer, ska bostäderna inte ha något lägenhetsnummer. De ska däremot ha egna unika belägenhetsadresser, exempelvis Storgatan 24 A och 24 B.

Om det finns flera bostadshus på tomten, till exempel ett Attefallshus, ska även det ha en egen adress. Det är kommunen som beslutar om adresser. Behöver du en ny adress kan du höra av dig till kommunens adressgrupp.

Om adresser (norrtalje.se)

Kökstyp och specialbostad

I rapporteringen för flerbostadshus behöver du ange vilken typ av kök bostäderna har och om huset innehåller specialbostäder. På Lantmäteriets webbplats beskrivs olika typer av kök och specialbostäder.

Om fastigheter (lantmateriet.se)

Gör din rapportering

Använd den blankett som passar ditt ärende. Vi tar inte betalt för att administrera din rapportering.

Flerbostadshus - Rapportering till lägenhetsregistret

En- och tvåfamiljshus - Rapportering till lägenhetsregistret

Skicka blanketten till Bygg- och miljönämnden enligt instruktionerna på blanketten. Uppgifterna ska vara oss till handa senast en månad efter färdigställandet.

Senast ändrad: 2023-07-19