Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Höjdsystem i Norrtälje kommun

Rikets höjdsystem 2000 - förkortas RH2000 - är ett enhetligt nationellt höjdsystem av hög kvalitet som statliga Lantmäteriet har ansvaret för. I och med övergången till RH2000 år 2016 kommer höjderna att bättre överensstämma med verkligheten och datautbytet mellan olika aktörer underlättas genom att hela länet använder samma höjdsystem.

Inom Norrtälje kommun har tidigare främst två äldre höjdsystem använts: Rikets höjdsystem 1900 (RH00) och Rikets höjdsystem 1970 (RH70). Dessa höjdsystem relaterade till en bestämd nivå på vattenytan vid denna tidpunkt. Landhöjningen gör att höjden "0 meter" i RH00 ligger en bit upp på land i förhållande till verkligheten. Dessutom påverkar landhöjningen den norra delen av kommunen lite mer än den södra vilket gör att de äldre höjdsystemen inte längre är homogena.

Att tänka på

Efter övergången till RH2000 är det särskilt viktigt att tänka på i vilket höjdsystem man har sitt data lagrat. Gäller framför allt kommunala VA-områden. Om en karta har levererats från kommunen före den 16 december 2016 kan den innehålla data från gamla höjdsystem, det vill säga RH00 eller RH70. Efter den 16 december kommer allt höjddata från kommunen att levereras i RH2000 om inget annat överenskommits.

Kontrollera alltid redovisad uppgift om höjdsystem på alla handlingar där höjddata förekommer!

På riktigt gamla ritningar, kartor och textbeskrivningar kan även andra system förekomma.

Vid nyprojektering av områden är det extra viktigt att kontrollera till exempel detaljplaners höjddata för att undvika felaktigheter, med stora ekonomiska konsekvenser som följd.

För projektörer och entreprenörer: verifiera alltid vilket höjdsystem som gäller för de handlingar som används. Märk tydligt upp alla handlingar - även de digitala.

Höjdskillnader i tätorterna

Norrtälje stad

Den genomsnittliga skillnaden mellan RH00 och RH2000 i Norrtälje stad är 0,577 meter.
Till de flesta tillämpningar kan man byta höjdsystem enligt exemplet nedan:
10,000 meter i RH00 + 0,577 = 10,577 meter i RH2000
eller
10,000 meter i RH2000 - 0,577 = 9,423 meter i RH00

Rimbo

Den genomsnittliga skillnaden mellan RH00 och RH2000 i Rimbo är 0,586 meter.
Till de flesta tillämpningar kan man byta höjdsystem enligt exemplet nedan:
10,000 meter i RH00 + 0,586 = 10,586 meter i RH2000
eller
10,000 meter i RH2000 - 0,586 = 9,414 meter i RH00

Hallstavik

Den genomsnittliga skillnaden mellan RH00 och RH2000 i Hallstavik är 0,640 meter.
Till de flesta tillämpningar kan man byta höjdsystem enligt exemplet nedan:
10,000 meter i RH00 + 0,640 = 10,640 meter i RH2000
eller
10,000 meter i RH2000 - 0,640 = 9,360 meter i RH00

Älmsta

 Den genomsnittliga skillnaden mellan RH00 och RH2000 i Älmsta är 0,613 meter.
Till de flesta tillämpningar kan man byta höjdsystem enligt exemplet nedan:
10,000 meter i RH00 + 0,613 = 10,613 meter i RH2000
eller
10,000 meter i RH2000 - 0,613 = 9,387 meter i RH00

Observera att höjddifferensen är olika beroende på var i kommunen (utanför tätort) du befinner dig - se karta över redovisade höjdskillnader. I annat fall kontaktar du oss för att säkerställa att du har rätt uppgifter!

Kontakt
Senast ändrad: 2023-07-19