Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Beställning av kartor, gränspunkter och andra mättjänster

Här får du information om hur du beställer grundkarta, baskarta, gränspunkter, höjddata och andra mättjänster.

Beställning av kartor

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta typ A, B eller C behövs när du ska bygga.

Nybyggnadskarta (norrtalje.se)

Grundkarta

Grundkarta för detaljplanearbete beställs i samråd med planavdelningen.

Kontakta planavdelningen via kontaktcenter

Primärkarta

För större utdrag ur vår baskarta (minst 30 000 kvm) kan man beställa primärkarta. Det görs via geodataavdelningen.

Kontakta geodataavdelningen via kontaktcenter

Utstakning

Om du ska bygga eller om du har byggt och vill få din byggnad inmätt kan du beställa utstakning eller lägeskontroll.

Utstakning och lägeskontroll (norrtalje.se)

Gränspåvisning

Vi kan hjälpa dig att klargöra var fastighetsgränserna går.

Gränspåvisning (norrtalje.se)

Beställning av gränspunkter och andra mättjänster

Blankett för beställning av kartor samt kart- och mättjänster
Fyll i blanketten, skriv under och skicka till Bygg- och miljönämnden enligt instruktionerna på blanketten.

Beställning av höjddata

Kontakta geodataavdelningen via kontaktcenter

Namnsättning av gator och vägar 

Information om namnsättning av gator och vägar samt uppdatering av befintliga adresser.

Namnsättning av gator och vägar (norrtalje.se)

Lägenhetsregistret

Vid om- och nybyggnation av flerfamiljshus behövs uppgifter till Lägenhetsregistret. 

Lägenhetsregistret (norrtalje.se)

Senast ändrad: 2023-07-19