Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Gränspåvisning

Var går fastighetsgränsen? Här kan du läsa mer om på vilket sätt vi kan hjälpa dig att visa   dina fastighetsgränser.

Observera! Lantmäteriet har begränsat tillgången till sina akter, vilket gör att vi inte kommer åt några förrättningsakter. Detta påverkar tjänsten gränspåvisning och medför förlängda handläggningstider. Vi kan tyvärr inte ge något besked om handläggningstider gällande gränspåvisning i nuläget.

Mer information finns på Lantmäteriets webbplats:

Information om nedstängda eller begränsade digitala tjänster

Vi hjälper dig att visa var dina fastighetsgränser går. Vi använder oss av de förrättningsskartor och handlingar som upprättades vid fastighetsbildningen. Vilka dessa är för din fastighet kan du se om du loggar in på Lantmäteriets webbplats.

Min sida på Lantmäteriets webbplats

En gränspåvisning är inte alltid genomförbar. För att vi ska kunna lyckas måste det finnas förrättningskarta/-or och vi måste dessutom återfinna ett minimum av tre gränsmarkeringar i ursprunglig position och i bra skick för att kunna beräkna (transformera) fram positionen på de gränsmarkeringar som önskas få påvisade. Skulle en gränspåvisning inte gå att få till, är en fastighetsbestämning från Lantmäteriet nästa steg.

Så hittar vi fastighetsgränsen

Med fastighetens historik som underlag, letar vi upp gränsmarkeringar i terrängen som Lantmäteriet en gång satt ut. Det kan till exempel vara järndubbar i berg eller sten, staketstolpar, järnrör eller råstenar. Finns ingen originalmarkering kvar så slår vi ned en träläkt på platsen där originalmarkeringen borde ha varit.

Gränspåvisning av konsult eller kommunen är inte rättsverkande

Det man bör tänka på vid gränspåvisning är att om originalmarkeringen inte kan återfinnas och en träläkt sätts ut av oss på kommunen (eller annan konsult) så är den inte rättsverkande. Rättsverkande markeringar, såsom järnrör, får bara Lantmäteriet sätta ut. Skulle man hamna i en gränstvist som leder till domstol så är det Lantmäteriets bedömning som gäller.

Beställ gränspåvisning

Gränspåvisning beställs via e-tjänsten för snabbast handläggning. Bifoga gärna en översiktskarta som visar vilka punkter du känner till idag och vilka punkter du önskar återfinna. Använd med fördel fastighetens avstyckningskarta. Du hittar den genom att logga in på Lantmäteriets webbplats.

Beställning av gränspåvisning

Min sida på Lantmäteriets webbplats

Väntetiden varierar men normalt kan vi utföra uppdraget inom 2–4 veckor.

Avgift för gränspåvisning

Debitering sker per timme för nedlagd tid. Timavgiften är 1 825 kronor (inkl moms) enligt 2024 års taxa. Vi debiterar arkivforskning, framtagande av digitalt underlag, restid, fälttid och redovisningstid efter utfört uppdrag. Detta gäller även i de fall gränspåvisningen inte går att utföra.

Sjötransport

Vid mätningsuppdrag på öar utan färjeförbindelse eller fast landförbindelse tillkommer kostnad för transport med taxibåt. Om beställaren av uppdraget kan tillhandahålla egen sjövärdig båt för transport till och från ön, kan det vara ett alternativ. Bedömning sker från fall till fall.

  • Båten bör vara tillräckligt stor för rådande väder samt ha hytt för att skydda såväl personal som utrustning.
  • Föraren ska ha god sjövana.

Bedömning om kraven kan anses vara uppfyllda sker på plats och vi förbehåller oss rätten att boka om uppdraget till ett senare tillfälle om så inte är fallet.

Senast ändrad: 2024-01-15