Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Lägenhetsregistret för flerbostadshus

Rapportering av uppgifter om flerbostadshus inklusive specialbostäder för upprätthållande av lägenhetsregistret.
1
Ladda ner en blankett

Bra att tänka på!

  • Rapporteringen ska göras minst en månad innan färdigställd förändring.
  • Rapportera endast en adress per blankett
  • Utförlig beskrivning hur du numrerar bostäder finns på Lantmäteriets webbplats.
  • Efter att du har skickat in förslag på nya lägenhetsnummer kommer du att få ett meddelande från bygg- och miljökontoret om beslutade lägenhetsnummer. När du har fått beslutet ska du inom en månad skriftligen informera de boende om lägenhetsnumren samt inom tre månader anslå lägenhetsnumren på en väl synlig plats i byggnaden.