Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Lägenhetsregistret

Uppgifter om Sveriges alla bostäder ska enligt lag finnas i ett nationellt lägenhetsregister. För att registret ska hållas aktuellt är du som fastighetsägare skyldig att rapportera uppgifter som ger anledning till att ändra eller komplettera i registret.

I lägenhetsregistret finns endast uppgifter om själva bostaden, vissa uppgifter om fastigheten och eventuellt lägenhetsnummer. Det är viktigt att registret hålls uppdaterat. Det ligger till grund för både folkbokföringen och för att ta fram statistik om hushåll och bostäder som behövs  i planeringen av vårt samhälle. 

Din skyldighet att rapportera till lägenhetsregistret

För att registret ska hållas aktuellt är du som fastighetsägare till en- och tvåfamiljshus samt flerfamiljshus (inklusive specialbostäder) skyldig enlig lagen om lägenhetsregister att rapportera uppgifter som ger anledning till att ändra eller komplettera i registret. Med fastighetsägare avses i lagen även tomträttshavare och ägare av byggnad på annans fastighet (så kallad ofri grund). 

Rapporteringen ska göras senast en månad efter färdigställd förändring.

När ska du rapportera

  • Om du bygger ett nytt en- eller tvåfamiljshus eller flerfamiljshus.
  • Om ditt hus byggs om och får fler bostäder.
  • Om ditt hus byggs om och får ändrad användning (till exempelvis specialbostad).
  • Om en bostad försvinner. Det kan till exempel ske om du bygger om, river byggnad eller om bostad försvinner på grund av ändrad användning. 

Vad ska du rapportera

I din rapportering ska du bland annat ange bostadsarea och föreslå lägenhetsnummer. Avser rapporteringen ett flerbostadshus ska du även ange bostäders kökstyp och om huset innehåller specialbostäder. Nedan förklarar vi närmare uppgifterna som ska rapporteras. 

Bostadsarean (boarea)

Uppgift om bostadsarean framgår av dina husritningar/byggritningar. Beskrivning hur du mäter din bostad finns även på Swedish Standards Institute (SIS) webbplats.

Lägenhetsnummer

Om det nybyggda eller ombyggda huset har fler än en bostad med samma adress (gemensam entré) ska du föreslå ett lägenhetsnummer till varje bostad som nås via den gemensamma entrén. Numreringen ska göras enligt lägenhetsregistrets standard. På Lantmäteriets webbplats kan du läsa mer om det här.

Bostäder i en- och tvåfamiljshus som inte ska ha lägenhetsnummer

Om huset har fler än en bostad och bostäderna har olika adresser (olika entréer) ska bostäderna inte ha något lägenhetsnummer. De ska däremot ha egna adresser, exempelvis Storgatan 24 A och 24 B. Om det finns flera bostadshus på tomten ska även varje hus ha en egen adress. Det är kommunen som beslutar om adresser. Behöver du en ny adress kan du höra av dig till Kontaktcenter. 

Kökstyp och specialbostad

I rapporteringen för flerbostadshus kan du behöva ange vilken typ av kök bostäderna har och om huset innehåller specialbostäder. På Lantmäteriets webbplats beskrivs olika typer av kök och specialbostäder.

Gör din rapportering

Blankett för rapportering finns på länkarna nedan. Vi tar inte betalt för att administrera din rapportering.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.