Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Rodengymnasiet

Skolstart, lov och ledigheter för gymnasiet

Skolåret är planerat med kortare och längre lov för att du ska orka med arbetet och få möjlighet att vila. Sammanlagt har du cirka 15 veckors lov varje år, då du kan passa på att ha semester och åka på resor.

Behöver du vara ledig?

Om du behöver vara ledig när det inte är lov krävs mycket speciella skäl. Det är din rektor som bestämmer om du får ledigt, rektorn tar då hänsyn till hela din skolsituation.

Det är mycket ovanligt att rektorn godkänner ledighet under terminerna eftersom det är skolans ansvar att se till att du når målen i dina kurser. Missar du lektioner kanske du inte alltid kan ta igen det. 

Du behöver ansöka om ledighet. Ansökan görs i Skola24 i god tid innan önskad ledighet. 

Ledigt enstaka dagar

Du kan få ledigt upp till tre dagar per termin av särskilda skäl. Dessa dagar får inte komma efter varandra.

Längre ledighet eller flera dagar i rad

När din rektor ska besluta om du får ledigt flera dagar efter varandra görs en bedömning av hela din situation, till exempel tittar rektorn på:

  • Hur länge du vill vara borta.
  • Hur du ligger till med skolarbetet och vilka möjligheter du har att komma ikapp.
  • Hur viktigt det är för dig att vara ledig.

Tänk på det här innan du tar ledigt:

  • Det är ditt eget ansvar att planera för skolarbetet när du är borta och ta igen det du missar.
  • Du inte kan få någon extra hjälp eller undervisning för att ta igen det du förlorar när du är ledig. Du kommer alltså inte att få den undervisningstid du har rätt till i vissa ämnen.
  • Du får inte någon annan chans att göra vare sig skriftliga eller muntliga förhör, om du missar något när du är borta.
  • Det är ditt eget ansvar att informera alla som behöver veta att du kommer att vara borta.
  • Om du inte får ledigt och är borta ändå, rapporterar skolan det till CSN.  Det kan innebära att du får ditt studiebidrag sänkt. Om din familj får andra bidrag, till exempel bostadsbidrag, kan de bidragen också sänkas.
    Ansökan om ledighet via Skola24

Vårterminen 2023

Tisdag 10 jan Första skoldagen för 
vårterminen
27 feb–3 mars Sportlov vecka 9
11 april–14 april Påsklov vecka 15
Torsdag 4 maj Kvalitetsdag (undervisningsfri)
Fredag 19 maj Lovdag, klämdag
Måndag 5 juni Lovdag, klämdag
Torsdag 8 juni Åk 1 och Åk 2 sista skoldag 
Fredag gfb9 juni Åk 3 Studenten

Höstterminen 2023

Torsdag– tisdag 10 aug–15 aug Arbetsperioden börjar för lärare (undervisningsfri). Planeringsdagar.
Fredag 11 aug Kvalitetsdag (undervisningsfri)

Onsdag 16 aug Första skoldagen för åk 1
Torsdag 17 aug  Första skoldagen för åk 2 och 3
Onsdag 4 okt Kvalitetsdag (undervisningsfri)
Måndag– onsdag 30 okt–1 nov Kompetensutvecklingsdagar (undervisningsfri)

Torsdag–fredag 2 nov–3 nov

Allhelgona lov

Fredag 22 dec Sista skoldagen, höstterminen

Senast ändrad: 2023-03-10