Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ordningsregler

Här är Rodengymnasiets ordnings- och trivselregler. Utöver skolans ordningsregler gäller lagar och samhällets regler även i skolan.

Enligt skollagen (2010:800; 5 kap 5§) ska det finnas ordningsregler för varje skolenhet. Skolans rektor beslutar om skolans ordnings- och trivselregler. Rodengymnasiets ordnings- och trivselregler har utarbetats under medverkan av skolans elever och ska följas upp minst en gång per läsår. På de enskilda programmen finns möjligheten att anpassa ordnings- och trivselreglerna genom att lägga till programspecifika ordnings- och trivselregler.

Ordning

 • Alla på skolan visar respekt för och mot varandra genom hänsyn och vänlighet.
 • Alla på skolan hälsar på varandra och har ett trevligt uppträdande och använder ett vårdat språk.
 • Som elev tar du inte bilder, filmar eller spelar in ljud av andra elever eller personal på skolan, utan godkännande.

Studiero och lärande

 • Som elev ansvarar du för att bidra till en lugn och trygg skol- och lärmiljö under hela skoldagen.
 • Som elev ska du komma i tid till dina lektioner, vara förberedd och ha rätt arbetsmaterial med dig.
 • Som elev ansvarar du för att hålla deadlines i dina kurser.
 • Som elev använder du inte din mobiltelefon under lektionerna. Undantag kan göras om rektor, mentor eller lektionsansvarig lärare anser att det behövs.

Användande av digitala verktyg

 • Datorn är ett verktyg som ska användas för lärande i överenskommelse med ansvariga lärare.
 • Som elev är du ansvarig för hur din dator används.

Aktsamhet

 • Som elev bidrar du till att ta ansvar för skolans miljö, klassrum och övriga salar och utrymmen.
 • Som elev är du aktsam om skolans, dina egna och andras saker.
 • Alla på skolan dricker endast vatten i lektionssalarna och följer programmens regler för övrig mat och dryck

Tobak och droger

 • Skolan är drogfri (tobak, cigaretter, alkohol, e-cigaretter och narkotika) för alla som vistas i skolan, på skolans område och under hela skoldagen.

Åtgärder för trygghet och studiero (5 kap. skollagen)

Följande tillämpas när en elev vid upprepade tillfällen beter sig på ett sätt som stör trygghet och/eller studiero i skolan. Lärare och rektor kan också omhänderta föremål som stör trygghet och studiero. Eleven kan störa andra och/eller sina egna studier.

Enligt skollagen får rektor eller en lärare ”vidta de omedelbara eller tillfälliga åtgärder som är befogade för att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero eller för att komma tillrätta med en elevs ordningsstörande uppträdande…Åtgärderna ska stå i rimlig proportion till sitt syfte och övriga omständigheter” (6 §).

1. Utvisning (7 §)

Den första åtgärden som skolan kan vidta är att utvisa eleven under resten av lektionen.

2. Kvarsittning (8 §)

Den andra åtgärden är att eleven får sitta kvar efter skolan eller komma tidigare på morgonen en annan dag för att ta igen det som eleven missar när han/hon/hen inte varit närvarande eller betett sig på ett sådant sätt att det är osäkert om eleven kunnat följa undervisningen.

3. Skriftlig varning (11 §)

Den tredje åtgärden innebär att rektorn gör en utredning (9 §) av elevens situation och därefter ger eleven en skriftlig varning. Om eleven inte är myndig skickas varningen till vårdnadshavare.

4. Tillfällig omplacering i annan undervisningsgrupp (12 §)

Den fjärde åtgärden består i en tillfällig omplacering i annan undervisningsgrupp (5 kap. 12§ skollagen).

5. Tillfällig omplacering i annan skola (13 §)

Om ovanstående inte förändrar situationen kan skolan att pröva den femte åtgärden som är att söka tillfällig omplacering i en annan skola för eleven (5 kap. 13 § skollagen).

6. Avstängning under en period (14, 17 eller 19 §§)

Den sjätte åtgärden kan bli att eleven stängs av från sin skola under en period (5 kap. 14, 17 eller 19 §§). Eleven kommer vid en sådan åtgärd att erbjudas kompenserande undervisning på annat sätt. Om eleven är under 18 år måste skolan kontakta socialnämnden (5 kap. 16 §). Beslutet går att överklaga.

7. Omhändertagande av föremål (22, 23 §§)

Rektor eller lärare kan även omhänderta föremål som används på ett sätt som är störande för utbildningen eller som kan utgöra en fara för säkerheten. Dessa kan återlämnas i samband med lektionens slut eller skoldagens slut. Föremål av särskilt farlig art kan förverkas och/eller anmälan ske till polisen.

Senast ändrad: 2020-02-14
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.