Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Rodengymnasiet

Elevförsäkring

Alla elever på Rodengymnasiet är försäkrade genom SRF – Stockholmsregionens försäkrings AB. Försäkringen gäller dygnet runt, även på fritid, helger och lov. Försäkringen gäller utan självrisk vid olycksfall.

I Norrtälje kommun är alla barn och ungdomar mellan 0–19 år som är folkbokförda i kommunen försäkrade genom en kollektiv olycksfallsförsäkring. Även de elever som inte är folkbokförda i vår kommun, men som går i någon av de gymnasieskolor som finns i här, är försäkrade. Det gäller för både kommunala och fristående skolor.

Försäkringen gäller dygnet runt, även på fritiden, helger och lov och oavsett vad ungdomen gör och var i Sverige de befinner sig. Den kan även träda in vid utlandsvistelse men är då subsidiär, det vill säga den träder in om du inte har någon annan försäkring. Dock är det inte säkert att det alltid är kommunens försäkring som ska hantera en skada, du ska alltid anmäla till den egna försäkringen också. Observera att olycksfallsförsäkringen inte är en reseförsäkring. Du behöver inte stå för någon självrisk vid olycksfall.

Några exempel på vad olycksfallsförsäkringen kan täcka:

  • Olycksfall, till exempel tandskador, sårskador och fallskador som orsakar ben- eller armbrott.
  • Ersättning för taxi till och från skolan under läkningstiden, för det krävs läkarintyg.
  • Kristerapi.
  • Tekniska hjälpmedel.
  • Invaliditets- och dödsfallsersättning.

Försäkringen är tecknad via försäkringsbolaget SRF – Stockholmsregionens Försäkring AB, ett bolag som vi äger tillsammans med 20 andra kommuner.

Här kan du läsa mer om vad som ingår i försäkringen

Det är viktigt att du anmäler skadan

Vid personskada är det viktigt att du alltid anmäler skadan, för att säkra din rätt till ersättning vid eventuella framtida följdskador eller men. Tänk också på att alltid anmäla skadan till ditt eget försäkringsbolag.

På SRF:s webbplats hittar du mer information om skadeanmälan.
Skadeanmälan

Om du har frågor om skadeanmälan 

Du kan ställa frågor till kommunens kontaktperson i försäkringsfrågor.
Ola Andersson, på telefon 0176–716 14.

Senast ändrad: 2023-02-22