Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Rodengymnasiet

Skolstart, lov och ledighet för Rodengymnasiet

Terminer och lovdagar för Rodengymnasiet samt information om hur du söker ledighet.

Skolåret är planerat med kortare och längre lov för att du ska orka med arbetet och få möjlighet att vila. Sammanlagt har du cirka 15 veckors lov varje år, då du kan passa på att ha semester och åka på resor.

Behöver du vara ledig?

Om du behöver vara ledig när det inte är lov krävs mycket speciella skäl. Det är din rektor som bestämmer om du får ledigt, rektorn tar då hänsyn till hela din skolsituation.

Det är mycket ovanligt att rektorn godkänner ledighet under terminerna eftersom det är skolans ansvar att se till att du når målen i dina kurser. Missar du lektioner kanske du inte alltid kan ta igen det. 

Du behöver ansöka om ledighet. Ansökan görs i Skola24 i god tid innan önskad ledighet. 

Ansökan om ledighet via Skola24

Ledigt enstaka dagar

Du kan få ledigt upp till tre dagar per termin av särskilda skäl. Dessa dagar får inte komma efter varandra.

Längre ledighet eller flera dagar i rad

När din rektor ska besluta om du får ledigt flera dagar efter varandra görs en bedömning av hela din situation, till exempel tittar rektorn på:

  • Hur länge du vill vara borta.
  • Hur du ligger till med skolarbetet och vilka möjligheter du har att komma ikapp.
  • Hur viktigt det är för dig att vara ledig.

Tänk på det här innan du tar ledigt:

  • Det är ditt eget ansvar att planera för skolarbetet när du är borta och ta igen det du missar.
  • Du inte kan få någon extra hjälp eller undervisning för att ta igen det du förlorar när du är ledig. Du kommer alltså inte att få den undervisningstid du har rätt till i vissa ämnen.
  • Du får inte någon annan chans att göra vare sig skriftliga eller muntliga förhör, om du missar något när du är borta.
  • Det är ditt eget ansvar att informera alla som behöver veta att du kommer att vara borta.
  • Om du inte får ledigt och är borta ändå, rapporterar skolan det till CSN.  Det kan innebära att du får ditt studiebidrag sänkt. Om din familj får andra bidrag, till exempel bostadsbidrag, kan de bidragen också sänkas.

Terminer och lovdagar gymnasiet

Vårterminen 2024

Måndag 8 januari Arbetsperioden börjar för lärare (undervisningsfri).
Tisdag 9 januari Första skoldagen för vårterminen
Måndag 26 februari–fredag 1 mars Sportlov vecka 9
Torsdag 21 mars Kvalitetsdag (undervisningsfri)
Tisdag 2 april–fredag 5 april Påsklov vecka 14
Fredag 10 maj Lovdag, klämdag
Fredag 7 juni Lovdag, klämdag
Måndag 10 juni Sista skoldag årskurs 1 och 2 
Tisdag 11 juni Student årskurs 3
Onsdag 12 juni—fredag 14 juni Planeringsdagar (undervisningsfria)
Torsdag 13 juni Kvalitetsdag (undervisningsfri)

Höstterminen 2024

Måndag 12 augusti–onsdag 14 augusti Arbetsperioden börjar för lärare (undervisningsfri).
Torsdag 15 augusti Kvalitetsdag (undervisningsfri)

Fredag 16 augusti Första skoldagen för årskurs 1
Måndag 19 augusti Första skoldagen för årskurs 2 och 3
Onsdag 2 oktober Kvalitetsdag (undervisningsfri)
Måndag 28 oktober– onsdag 30 oktober Kompetensutvecklingsdagar (undervisningsfri)

Torsdag 31 oktober–fredag 1 november

Allhelgona lov

Fredag 20 december Sista skoldagen, höstterminen

Vårterminen 2025

Tisdag 7 januari Arbetsperioden börjar för lärare (undervisningsfri).
Onsdag 8 januari Kvalitetsdag (undervisningsfri)
Torsdag 9 januari Första skoldagen för vårterminen
Måndag 24 februari–fredag 28 februari Sportlov vecka 9
Måndag 24 mars Kvalitetsdag (undervisningsfri)
Måndag 14 april–torsdag 17 april Påsklov vecka 16
Fredag 2 maj Lovdag, klämdag
Fredag 30 maj Lovdag, klämdag
Torsdag 12 juni Sista skoldag årskurs 1 och 2 
Fredag 13 juni Student årskurs 3
Måndag 16 juni Kvalitetsdag (undervisningsfri)
Tisdag 17 juni—onsdag 18 juni Planeringsdagar (undervisningsfria)
Senast ändrad: 2024-01-25