Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Rodengymnasiet

Frånvaroanmälan i Skola24

Frånvaroanmälan för Rodengymnasiets elever

Frånvaroanmälan görs av vårdnadshavare / myndig elev i Skola24, som nås från Unikum. 
Skola24 finns också som app till din telefon eller surfplatta.  Sök på "Skola24" i Appstore eller Play butik för att ladda ner appen. Appen som ska användas heter "Skola24". Det finns även en app som heter "Skola24 mobilapp" med en blå logotype, men den ska inte användas av elever och vårdnadshavare. Vårdnadshavare loggar in med bank-id medan elever använder sig av sina kontouppgifter. Vid inloggning väljer du "norrtalje-sso.skola24.se".

Om du inte har ett konto på Skola24

Du som inte har tillgång till Skola24 gör sjukanmälan på telefon 0515–77 70 10 senast kl. 12.00 varje vardag. Lämna elevens namn och personnummer.

Är du under 18 år måste en vårdnadshavare sjukanmäla dig. Vi tar inte emot sjukanmälan via sms eller e-post.

Frånvaroanmälan kan bara göras för en hel dag i taget. Om du ringer in frånvaro efter klockan 12.00 registreras frånvaron för följande dag. Du som äter specialkost behöver avboka din lunch till köket på telefon eller epost.
Telefon: 0176–746 68
E-post: rodenskolmaltider@norrtalje.se

Vid återkommande frånvaro begär skolan läkarintyg. Om du har långvarig eller ofta återkommande frånvaro så följer vi upp det för att tillsammans se vad det innebär för skolgången och vilket stöd skolan kan bidra med.

Ledighetsansökan

Vår erfarenhet är att dina studieresultat är tydligt kopplade till din närvaro. Därför ges ledighet normalt inte under terminen. Har du särskilda skäl ansöker du om ledighet via skola24. Tänk på att samtliga vårdnadshavare måste ge sitt samtycke innan ansökan kan behandlas vidare.

Ogiltig frånvaro 

Vi förväntar oss att du närvarar och deltar aktivt i alla delar av skolans verksamhet. Vi  reagerar tydligt på frånvaro.

Ogiltig frånvaro och sen ankomst registreras av skolan och skickas till vårdnadshavaren, eller till dig själv om du är över 18.

Ogiltig frånvaro innebär att du inte uppfyller Centrala studiestödsnämndens krav på heltidsstudier. I så fall dras studiemedlet in. Du kan också behöva betala tillbaka studiemedel du har fått tidigare.  Har du inackorderingstillägg eller extra tillägg från CSN, förlorar du det också. Även bidrag från Försäkringskassan kan påverkas, exempelvis familjens bostadsbidrag.

Senast ändrad: 2023-03-10