Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Studiemedel och ekonomi

Du som går i gymnasieskolan kan få ekonomisk hjälp i form av till exempel studiebidrag, inackorderingstillägg och extra tillägg för till exempel dina dagliga resor. Om du inte är myndig betalas studiehjälpen ut till din vårdnadshavare tills du fyller 18 år.

Du som är under 20 år och studerar på heltid på gymnasiet kan få studiehjälp.

Studiehjälpen består av tre olika bidrag:

  • Studiebidrag
  • Extra tillägg
  • Inackorderingstillägg

Studiebidrag

Du får studiebidrag från och med att du fyllt 16 år till och med första kalenderhalvåret det år du fyller 20 år.

Du behöver inte ansöka om studiebidrag om du är inskriven på en gymnasieskola i Sverige. Inför varje nytt läsår kommer CSN, Centrala Studiestödsnämnden, att skicka ett beslut om studiebidrag till dig eller, om du inte är myndig, till dina föräldrar. Du kan läsa mer om vad som gäller för studiebidrag och extra tillägg på CSN egna hemsida. 

Inackorderingsbidrag

Inackorderingstillägg kan du få om du till exempel har lång eller besvärlig resväg mellan ditt hem och skolan. Du kan ansöka om inackorderingsbidrag om du:

  • Går i en kommunal skola eller i en landstingsskola.
  • Har lång resväg, minst 10 mil mellan skolan och där du bor.
  • Har lång restid, minst 3,5 timmar tur och retur.
  • Har särskilda skäl - till exempel intyg från socialkontoret
  • Om du är förstahandsmottagen, det vill säga söker eller går ett program som hemkommun ej erbjuder.

Mer om inackorderingsbidrag och hur du ansöker.

Ansökan görs inför varje nytt läsår. Du som söker i samband med skolstart garanterar vi svar i god tid innan första utbetalning i slutet av september.

Höstterminen du fyller 20 år

Om du fortfarande går i gymnasieskolan höstterminen det år du fyller 20 år så förändras en del av de regler som tidigare gällt. Du får då inte längre studiebidraget inbetalat direkt på ditt konto utan måste i stället ansöka om studiemedel från CSN. Du som bor inackorderad på annan ort har inte längre rätt till stöd för inackordering, och du har inte heller rätt till busskort eller annan ersättning för resa till och från skolan. I stället får du alltså betala resor och uppehälle själv med hjälp av studiemedel från CSN.

Kontakta CSN för mer information

Senast ändrad: 2023-02-22