Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Inackorderingsbidrag för gymnasieelever

Du som studerar i en kommunal gymnasieskola på annan ort eller har lång resväg kan ansöka om inackorderingsbidrag. Bidraget är till för att ersätta en del av dina kostnader för hyra av bostad på studieorten och resor mellan studieorten och ditt hem.

Går du i en gymnasieskola som ägs av kommun eller landsting ansöker du hos din hemkommun. Går du in en gymnasieskola som har en fristående ägare ansöker du hos CSN. För 2021 är bidraget 1587 kronor per månad. Bidraget betalas ut för 4 månader under höstterminen och för 5 månader under vårterminen, det vill säga högst 9 månader per år.

Du kan få inackorderingsbidrag

  • om du sökt en kommunal skola eller en skola som har landstinget som huvudman
  • till och med första halvåret det år du fyller 20 år. Är du under 18 år betalas bidraget ut till din vårdnadshavare.
  • om du har lång resväg, mer än 10 mil mellan ditt hem och skolan
  • om du har lång restid, mer än 3,5 timmar tur och retur per dag
  • om det saknas fungerande dagliga kommunikationer mellan ditt hem och skolan
  • om du har särskilda skäl, då krävs läkarintyg, utlåtande från socialtjänsten eller liknande.
  • om du är förstahandsmottagen, dvs nationella programmet eller nationella inriktningen erbjuds inte i din hemkommun eller i ditt samverkansområde
  • om du antagits till NIU, RIG eller riksrekryterande utbildning

Du ansöker i samband med skolstarten i augusti-september. Första utbetalningen sker i slutet av september. Ansökan behöver göras inför varje nytt läsår. Om du får inackorderingsbidrag har du inte rätt till ersättning för dina dagliga resor, till exempel busskort.

Alla som ansökt senast i samband med skolstart, får sina beslut i god tid innan första ordinarie utbetalningstillfälle, det vill säga slutet av september. Senare inkomna ansökningar kan beviljas och utbetalas retroaktivt.

Frågor besvaras av vårt Kontaktcenter, tel 0176-71 000.

Om du sökt till en fristående skola, folkhögskola eller annan skola som inte har en kommun eller ett landsting som huvudman, söker du inackorderingstillägg hos Centrala Studiestödsnämnden, CSN. Läs mer om hur du ansöker på CSNs webbplats.

Om du är andrahandsmottagen har du inte rätt till inackorderingsbidrag. Däremot kan du ha rätt till ersättning för dina dagliga resor. Med andrahandsmottagen menas att motsvarande utbildning finns i din hemkommun eller i ditt samverkansområde.

Senast ändrad: 2021-12-20
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.