Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Rodengymnasiet

Språkintroduktion, IMS

Vill du ha en svensk grundskoleutbildning för att kunna söka vidare till ett nationellt program på gymnasiet? Då är språkintroduktionen något för dig!

Språkintroduktionen (SI) är för dig som är nyanländ i Sverige. Genom att fokusera på svenska språket förbereder du dig för ett nationellt gymnasieprogram, yrkes- eller högskoleförberedande, eller annan utbildning.

På Rodengymnasiets språkintroduktion får du undervisning i de grundskole- och gymnasieämnen som du behöver för din fortsatta utbildning. Vi hjälper dig med en studieplan utifrån dina behov och din målsättning med studierna. Programmet söks med hjälp av studie- och yrkesvägledaren på din nuvarande grundskola eller via kommunens kontaktperson för språkintroduktion.

Vi erbjuder

  • behöriga erfarna lärare, och övrig engagerad personal som t ex assisterande brobyggare
  • dig som elev en individuell studieplan (där även gymnasieämnen kan ingå) som läggs upp i samarbete med SYV( studie- och yrkesvägledare), mentor och arbetslagsledare
  • ett brett ämnesurval
  • ett demokratiskt arbetssätt med elevinflytande i form av t ex programråd, matråd, mentorstid/klassråd
  • ett fortlöpande levande värdegrundsarbete
  • ett aktivt elevhälsoteam
  • lån av skoldator/Ipad under studietiden
  • studiehandledning på ditt modersmål

 Med höga förväntningar ger vi dig som elev verktyg för fortsatta studier i Sverige.

"ALLAS LIKA VÄRDE – ELEVEN I CENTRUM”  en självklarhet för oss på språkintroduktion!

Senast ändrad: 2023-03-10