Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Söka plats i förskola och pedagogisk omsorg

Här hittar du information om uppsägning av plats, inskolning, platsgaranti, turordning och information om sekretess/skyddade personuppgifter med mera. Läs också om hur du går till väga om du bor i annan kommun och vill ansöka om plats i Norrtälje.

Söka plats för barn folkbokförda i Norrtälje kommun

Du ställer ditt barn i kö till förskolor och familjedaghem i vår e-tjänst. Kötiden räknas från den dag du gör ansökan. I vår guide kan du läsa mer om hur du gör en ansökan. Du kan ställa ditt barn i kö så fort barnet fått ett personnummer.

 Till e-tjänsten

Förtur i kön ges endast till:

 • Barn i behov av särskilt stöd. Beslut fattas av respektive huvudman.
 • Syskon, om plats önskas i samma verksamhet där det äldre syskonet går och under förutsättning att det äldre syskonet går kvar när det yngre börjar.
 • Barn från verksamheter som har upphört.
 • Norrtälje kommun som finskt förvaltningsområde ger förtur till finskspråkig förskola om vårdnadshavare begär det.
 • Barn som som behöver nattomsorg har förtur till förskolor som också bedriver nattomsorg.

Om ditt barn inte är folkbokförd i Norrtälje kommun och vill ansöka om plats i:

Kommunal förskola

Här mejlar du kontaktcenter: kontaktcenter@norrtalje.se

 • Om du och din familj kommer att folkbokföra er i Norrtälje behöver vi också få in en kopia på eventuellt hyreskontrakt/köpekontrakt eller kvitto från skatteverket på ändrad folkbokföring. Du behöver styrka kommande bostadsadress i Norrtälje kommun för att vi ska kunna hantera din ansökan så fort som möjligt och på rätt sätt.

Fristående förskola och pedagogiskt omsorg

 • Du ställer ditt barn i kö via vår e-tjänst.

Ansökan förskola – för dig som saknar fullständigt personnummer

Kommunala och fristående förskolor och familjedaghem

I Norrtälje finns det både kommunalt drivna förskolor och fristående förskolor och familjedaghem.

Är du intresserad av de fristående verksamheternas pedagogiska inriktningar?

Platsgaranti 

Det innebär att vi ska erbjuda ditt barn en plats inom fyra månader. Garantin gäller bara om du ställt ditt barn i kö till minst en kommunal förskola, men det finns inga hinder för att ditt barn erbjuds plats i en fristående verksamhet.

När ditt barn får en plats

 • Du får erbjudande om plats via sms eller mejl.
 • Du har 8 dagar på dig att svara på erbjudandet.
 • När du tackar ja till en plats innebär det samtidigt att du accepterar våra regler för placering.

Här kan du läsa om våra regler för placering

 • För att kunna börja med inskolningen av ditt barn måste du ha tackat ja till ditt erbjudande om plats. 
 • Du är själv ansvarig för att registrera aktuellt schema och aktuella inkomstuppgifter i e-tjänsten. 

Här hittar du e-tjänsten för vårdnadshavare

 • Om du delar vårdnad om ditt barn med barnets andre vårdnadshavare ska ni gemensamt besluta om vilken förskola eller familjedaghem barnet ska gå i.

Växelvis boende och plats i en annan kommun

Om ditt barn bor växelvis hos dig och sin andra vårdnadshavare är det inte ett skäl för att barnet ska få plats i två olika förskolor.

Om du önskar att ditt barn ska gå i en förskola i en annan kommun ska du själv kontakta den andra kommunen. Finns det finns särskilda skäl för ditt barn att gå i en annan kommuns förskola ska den kommunen kontakta oss i Norrtälje kommun.

När du och ditt barn flyttar från Norrtälje kommun

Om du vill att ditt barn ska gå kvar i sin kommunala förskola måste du ansöka om förskoleplats i Norrtälje kommun igen, eftersom grunden för mottagandet har förändrats. Innan platsen godkänns ska Norrtälje kommun inhämta ett yttrande från barnets hemkommun. Platsen bekräftas med ett beslut som skickas hem till er.

Det finns ingen lagstadgad rätt för ditt barn att gå kvar på sin kommunala förskola om de förhållanden som låg till grund för mottagandet förändras. Mottagande av barn från annan kommun får inte medföra att ett annat barns berättigade krav på placering vid en enhet nära hemmet åsidosätts.

Säga upp plats

Uppsägning av en plats i förskola eller familjedaghem ska alltid göras skriftligt, enklast via för vårdnadshavare. Uppsägningstiden är två månader.

Om ni är två vårdnadshavare som delar på en plats ska ni säga upp platsen var för sig. Att dela på en plats innebär att vårdnadshavare som bor på varsin adress har lämnat in varsitt schema, och får varsin faktura. Var och en ansvarar alltså för säga upp ”sin” plats.

Du betalar för platsen under uppsägningstiden oavsett om barnet är i förskolan/familjedaghemmet eller inte.

Det år ditt barn fyller 6 år

Platsen i förskolan/familjedaghemmet sägs automatiskt upp den 30 juni det år ditt barn fyller 6 år. Därefter ska ditt barn börja i förskoleklass och på fritids i stället.

Inskolningen

Inskolningen är en viktig introduktionstid för barnet och dig som förälder. Det innebär en unik möjlighet för dig att få ta del av det som kommer att bli ditt barns vardag. Olika verksamheter lägger upp inskolningen på olika sätt, men alla barn är unika så inskolningen kommer att anpassas till ditt barn. Räkna med att det kommer att ta ungefär två veckor. När du har tackat ja till en plats planerar du inskolningen direkt med verksamheten.

Sekretess

För de barn som har skyddade personuppgifter har vi valt att hantera alla uppgifter manuellt och helt utanför våra datasystem. Detta innebär att du inte kan använda e-tjänsten för att ställa dig i kö eller lämna schema. Kontakta kommunens kontaktcenter för att få hjälp.

För dig som vill ha reglerna för placering upplästa
Senast ändrad: 2023-01-04