Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Söka plats i förskola och familjedaghem

Här hittar du information om uppsägning av plats, inskolning, platsgaranti, turordning och information om sekretess/skyddade personuppgifter med mera. Läs också om hur du går till väga om du bor i annan kommun och vill ansöka om plats i Norrtälje.

Barn på trampcykel

Söka plats för barn folkbokförda i Norrtälje kommun

Du ställer ditt barn i kö till förskolor och familjedaghem i vår e-tjänst. Kötiden räknas från den dag du gör ansökan. I vår guide kan du läsa mer om hur du gör en ansökan. Du kan ställa ditt barn i kö så fort barnet fått ett personnummer.

Förtur i kön ges endast till:

 • Barn i behov av särskilt stöd. Beslut fattas av handläggare på barn- och utbildningskontoret.
 • Syskon, om plats önskas i samma verksamhet där det äldre syskonet går och under förutsättning att det äldre syskonet går kvar när det yngre börjar.
 • Barn från verksamheter som har upphört.

Om ditt barn inte är folkbokförd i Norrtälje kommun och vill ansöka om plats i:

- Kommunal förskola

 • Fyll i ansökningsblankett och skicka till Barn- och utbildningskontoret eller maila till ike@norrtalje.se
 • Om du och din familj kommer att folkbokföra er i Norrtälje behöver vi också få in en kopia på eventuellt hyreskontrakt/köpekontrakt eller kvitto från skatteverket på ändrad folkbokföring. Du behöver styrka kommande bostadsadress i Norrtälje kommun för att vi ska kunna hantera din ansökan så fort som möjligt och på rätt sätt.

- Fristående förskola och pedagogiskt omsorg

 • Du ställer ditt barn i kö via vår e-tjänst

Kommunala och fristående förskolor och familjedaghem

I Norrtälje finns det både kommunalt drivna förskolor och fristående förskolor och familjedaghem. Här kan du läsa om de kommunala förskolornas pedagogiska ställningstagande. Är du intresserad av de fristående verksamheternas pedagogiska inriktningar hittar du uppgifter om dem och länkar till deras webbplatser under Hitta Förskolor och Hitta familjedaghem - pedagogisk omsorg.

Platsgaranti 

Det innebär att vi ska erbjuda ditt barn en plats inom 4 månader. Garantin gäller bara om du ställt ditt barn i kö till minst en kommunal förskola, men det finns inga hinder för att ditt barn erbjuds plats i en fristående verksamhet.

När ditt barn får en plats

 • Du får erbjudande om plats via sms eller mejl.
 • Du har 14 dagar på dig att svara på erbjudandet.
 • När du tackar ja till en plats innebär det samtidigt att du accepterar våra regler för placering.
 • För att kunna börja med inskolningen av ditt barn måste du ha tackat ja till ditt erbjudande om plats. 
 • Du är själv ansvarig för att registrera aktuellt schema och aktuella inkomstuppgifter i e-tjänsten. 
 • Om du delar vårdnad om ditt barn med barnets andre vårdnadshavare ska ni gemensamt besluta om vilken förskola eller familjedaghem barnet ska gå i.

Växelvis boende och plats i en annan kommun

Om ditt barn bor växelvis hos dig och sin andra vårdnadshavare är det inte ett skäl för att barnet ska få plats i två olika förskolor.

Om du önskar att ditt barn ska gå i en förskola i en annan kommun ska du själv kontakta den andra kommunen. Finns det finns särskilda skäl för ditt barn att gå i en annan kommuns förskola ska den kommunen kontakta oss i Norrtälje kommun.

När du och ditt barn flyttar från Norrtälje kommun

Om du vill att ditt barn ska gå kvar i sin kommunala förskola måste du ansöka om förskoleplats i Norrtälje kommun igen, eftersom grunden för mottagandet har förändrats. Ansökan gör du via en ansökningsblankett. Innan platsen godkänns ska Norrtälje kommun inhämta ett yttrande från barnets hemkommun. Platsen bekräftas med ett beslut som skickas hem till er.

Det finns ingen lagstadgad rätt för ditt barn att gå kvar på sin kommunala förskola om de förhållanden som låg till grund för mottagandet förändras. Mottagande av barn från annan kommun får inte medföra att ett annat barns berättigade krav på placering vid en enhet nära hemmet åsidosätts.

 Säga upp plats

Uppsägning av en plats i förskola eller familjedaghem ska alltid göras skriftligt, enklast via e-tjänsten för vårdnadshavare. Uppsägningstiden är två månader.

Om ni är två vårdnadshavare som delar på en plats ska ni säga upp platsen var för sig. Att dela på en plats innebär att vårdnadshavare som bor på varsin adress har lämnat in varsitt schema, och får varsin faktura. Var och en ansvarar alltså för säga upp ”sin” plats.

Du betalar för platsen under uppsägningstiden oavsett om barnet är i förskolan/familjedaghemmet eller inte.

Det år ditt barn fyller 6 år

Platsen i förskolan/familjedaghemmet sägs automatiskt upp den 30 juni det år ditt barn fyller 6 år. Därefter kan ditt barn börja i förskoleklass och på fritids i stället. Om ditt barn inte ska börja i förskoleklass och istället gå kvar i förskolan måste du prata med förskolechefen och göra en ansökan om detta.

Inskolningen

Inskolningen är en viktig introduktionstid för barnet och dig som förälder. Det innebär en unik möjlighet för dig att få ta del av det som kommer att bli ditt barns vardag. Olika verksamheter lägger upp inskolningen på olika sätt, men alla barn är unika så inskolningen kommer att anpassas till ditt barn. Räkna med att det kommer att ta ungefär två veckor. När du har tackat ja till en plats planerar du inskolningen direkt med verksamheten.

Sekretess

För de barn som har skyddade personuppgifter har vi valt att hantera alla uppgifter manuellt och helt utanför våra datasystem. Detta innebär att du inte kan använda e-tjänsten för att ställa dig i kö eller lämna schema. Kontakta kommunens kontaktcenter för att få hjälp.

För dig som vill ha reglerna för placering upplästa
Till Förskoleverksamhet
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.